Hyödyllisiä linkkejä ja tietoaineistoja kasvupalveluvalmisteluun

Kasvupalvelujen valtakunnallinen valmisteluaineisto on alueuudistus.fi sivulla:
https://alueuudistus.fi/kasvupalvelut

Valtakunnassa valmisteltavat muut kasvupalvelupilotit ovat myös alueuudistus.fi sivulla
https://alueuudistus.fi/kasvupalvelupilotit