Etelä-Savolaisten yhdistysten yhteinen iltapäivä Juvalla 31.1.2019

Partalan Kuninkaankartanoon kokoontui runsas joukko yhdistysaktiiveja kuulemaan järjestöstrategiatyöpajoista saatua antia. Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström kertoi prosessin tuloksista, Markku Turkia puolestaan avasi ajatuksia yhdistystoiminnan arkeen. Hallinto-ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula kertoi maakunnan ja järjestökentän yhteistyöstä. Prosessia eteenpäin luotsannut YTT, järjestöstrategoiden asiantuntija Juha Heikkala oli paikan päällä kertomassa yhdistysten ja järjestöjen valtakunnallisesta tilanteesta. Kahdentoista kunnan alueella pidettyjen työpajojen anti oli tiivistetty palvelumuoilun avulla kuvaamaan yhdistysten tahtotilaa tulevaisuudessa.

Hanna Makkulan esitys löytyy täältä

Anita Hahl-Weckströmin esitys löytyy täältä

Markku Turkian esitys löytyy täältä

  • Julkaistu 08.02.2019