Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset.

Lomituspalveluiden tulevaisuudesta saatiin lisää tietoa

Lomituspalveluiden ajankohtaiskatsaus järjestettiin 5.12.2017 Kuntatalolla. Tilaisuuteen antia purkivat mukana olleet maatalous -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen ja jäsen Arto Pulkkinen.

Lomituspalvelut siirtyvät maakuntien tehtäväksi ja lomituksen ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyvät Melasta uuteen Luova-virastoon. Lomitusasioita ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja Kuntaliiton ja ministeriön yhteistyö tulee jatkossa tiivistymään. Lomituspalvelulain valmistelu on kesken ja lain yksityiskohdat selviävät kesään mennessä.
- Hallinnon muutoksista huolimatta lomituspalveluissa mennään asiakaspalvelu edellä ja tavoitteena on, että palvelut toimivat katkeamatta, totesi Arto Pulkkinen. Tärkeää on, että lomituspäivien hinnat saadaan jatkossa yhtenäisiksi, koska hinnat tällä hetkellä vaihtelevat eri alueilla.

- Isommat lomitusalueet ovat vahvoilla, koska ne pystyvät tarjoamaan paremmin ylimaakunnallisia palveluja, totesi Maija Puurunen. Palvelun laadun ja palvelun jatkuvuuden kannata on tärkeää huomioida tulevat toimintamallit.

Työryhmä päätti järjestää Etelä-Savon lomitushenkilöstölle info- ja kuulemistilaisuuden maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta. Tilaisuus järjestetään Juvan seudulla ja sitä suunnittelemaan nimettiin työryhmä.

Simulointia, kumppanuusneuvotteluja ja strategiaa

Etelä-Savon maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen kävi läpi uudistuksen valtakunnallisen ja maakunnallisen valmistelun ajankohtaisia sisältöjä, aikatauluja ja organisaatioita.

- Valtakunnallisessa valmistelussa on vireillä mm. tulevien maakuntien talous- ja ohjausprosessien simuloinnin järjestäminen ja aikataulutus. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön ja maakuntien tulosneuvotteluja simuloidaan, kertoi Korhonen. Valtakunnallisten palvelukeskusten roolit ja palvelut ovat myös parhaillaan suunnitteilla.

Etelä-Savon maakunnan valmistelussa edetään vauhdilla.
- Nyt käydään maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinto (TAHE) -yhtiöön liittyviä kumppanuusneuvotteluja ja uudistuksen valmistelutyöhön ollaan rekrytoimassa lisää henkilöstöä, totesi Korhonen. Maakuntastrategian valmistelu on aloitettu ja jatkuu 25.1.2018 laajennetun johtoryhmän työpajatyöskentelynä. Työryhmien osallistuminen strategian valmisteluun ohjeistetaan myöhemmin.

Sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan

Marjukka Manninen kertoi viestinnän ajankohtaiset:

 • Maakuntauudistuksen valmistelussa mukana olevien työryhmien käyttöön on tulossa uusi sähköinen työtila alkuvuodesta 2018. 
 • Nykyisiä maakuntauudistuksen www.es2019.fi -sivuja päivitetään jatkuvasti. Sivuilta löytyvät valmistelutyössä olevien ryhmien aineistot: kokousten asialistat, muistiot ja tiedotteet.
 • Maakuntien verkkoviestinnän kehittämishanke on käynnistynyt. Maakuntien nettisivut sisältävät päätöksentekoon, tapahtumiin ym. liittyvät tiedot sekä ohjauksen palveluihin, jotka ovat Suomi.fi sivuilla.
 • Maakunta- ja soteuudistuksen uudet perusviestit:
  • Monialainen maakunta tarjoaa sinulle toimivat ja asiakaslähtöiset palvelut.
  • Päätöksenteko palveluista siirtyy lähemmäksi sinua.
  • Elinvoimainen Suomi turvataan.
 • Maakunta tutuksi -valtakunnallinen viestintäkampanja on suunnitteilla. Kampanja jalkautuu myös alueille. Kampanjaviestintä tukee maakuntavaaleja ja lisää tietoa maakunnan toiminnasta ja vastuista.
   

Seuraava maatalous - valmistelutyöryhmän kokous on 8.3.2018 klo 10 Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä.

Etelä-Savon sote- ja maakuntauudistuksen nettisivut ovat osoitteessa www.es2019.fi. Valtakunnallista valmistelua voi seurata alueuudistus.fi -sivustolla.


Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi
 


17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää