Tiedotteet ja uutiset


TIEDOTE: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala selvittävät yhteistyön tiivistämistä talous-, henkilöstöhallinnon ja ICT-palvelujen osalta

Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala selvittävät yhteistyön tiivistämistä

Suunnitteilla yhteinen palvelukeskusmalli talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen tuotantoon

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli.

Yhteistyön lähtökohdat ovat hyvät; maantieteellisesti rinnakkain sijaitsevilla maakunnilla on jo nyt samankaltaisia toimintamalleja ja järjestelmiä. Suunnitteilla oleva palvelukeskusyhteistyö lisäisi palveluvolyymeja, sitä kautta kustannustehokkuutta sekä vahvistaisi osaamista ja toimintojen kehittämismahdollisuuksia. Yhteistyö olisi myös valtionhallinnon suositteleman linjan mukaista.

Etelä-Karjalassa toimiva Saimaan talous ja tieto Oy ja Pohjois-Karjalassa toimivat Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ovat lähestyneet Etelä-Savon maakuntaa esityksellä selvittää mahdollisuutta palvelukeskuskumppanuuteen. Kumppanuus perustuisi yhteiseen omistukseen ja kehittämistyöhön.

Lähtökohtana on maakunta- ja sote-uudistus, jonka toteutuessa maakunnista tulee palvelukeskusyhtiöiden merkittäviä omistajia sosiaali- ja terveyspiirien omistamien osakkeiden siirtyessä maakunnille.

Etelä- ja Pohjois-Karjalassa talous-, henkilöstöhallinnon ja ICT-palvelut on jo keskitetty

Etelä-Karjalassa talous- ja ICT-palvelut yhdistettiin samaan organisaatioon lähes 10 vuotta sitten. Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntaa.

Saitan toimitusjohtaja Salli Kortelainen pitää kolmen maakunnan yhteistyömallia erittäin toivottuna.

”Jo esivalmistelussa on käynyt ilmi, että edellytykset yhteistyölle ovat erinomaiset. Yhdessä voimme kehittää entistä parempia palveluja asiakkaillemme ja tarjota monipuolisia työtehtäviä asiantuntijoillemme”, hän sanoo.

Pohjois-Karjalassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut yhtiöitettiin Siun Talouteen vuonna 2017. ICT-palveluista vastaa kuntien ja kuntayhtymien omistama Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka on nykymuodossa aloittanut toimintansa jo 2009.

”Pohjois-Karjalassa pidetään tärkeänä, ettei maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa katkota hyviksi todettuja tukipalvelujen yhteistyömalleja sote-palveluiden ja kuntien välillä”, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

”Yhteistyömallien turvaaminen onnistuu parhaiten ylimaakunnallisilla yhtiöillä, jolloin sekä ICT- että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille saadaan leveämmät hartiat.”

Etelä-Savon maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta on valmisteltu järjestelmällisesti vuoden 2017 alusta lähtien. Perustamista pohjustavat nykytilakartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat ovat nyt valmiit.

”Maakunnallisen kehittämisen näkökulmasta on erityisen toivottavaa, että Etelä-Savon kunnat ja kuntaomisteiset organisaatiot osallistuisivat yhteistyön valmisteluun”, sanoo Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Isommasta työyhteisöstä hyötyä myös henkilökunnalle

Kolmen maakunnan alueen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluissa työskentelee nykyisin yhteensä vajaat 500 henkilöä. Suunnitellun, yhteisen palvelukeskusmallin tavoitteena on säilyttää työpaikat ja osaaminen maakunnissa. Nykyistä suurempi työyhteisö puolestaan tarjoaisi henkilöstölle mahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin.

Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kevään 2018 aikana, jolloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Aikatauluun vaikuttaa myös maakuntauudistuksen lainsäädännön hyväksyminen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Salli Kortelainen, Saimaan talous ja tieto Oy, p. 040 672 0774, salli.kortelainen@saita.fi

Toimitusjohtaja Anne Kosonen, Siun Talous Oy, p. 050 310 9702, anne.kosonen@siuntalous.fi

Toimitusjohtaja Kari Alvila, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, p. 050 568 9311, kari.alvila@pttk.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Talousjohtaja Sami Sipilä, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 044 770 0577, sami.sipila@esavo.fi


17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää