Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Maatalous/Lomitusasiat pinnalla maatalous -valmistelutyöryhmässä

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 12.3.2018 Mikkelissä. Ryhmä kuuli valmistelun ajankohtaiset, suunnitteli lomituspalveluja ja viritteli ELY-keskusten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden yhteistyötä maatalouden hallintotehtävissä.

Maakuntauudistuksen laajannetun johtoryhmän varapuheenjohtaja Pekka Häkkinen kertoi uudistuksen valmistelutilanteesta. Johtoryhmä on ohjeistanut työryhmien työtä, joka jatkuu tiiviinä syyskuuhun 2018 asti.
- Työryhmät osallistuvat aktiivisesti maakuntastrategian ja maakunnan järjestämissuunnitelman valmisteluun, totesi Häkkinen. Häkkinen korosti palvelujen suunnittelun ja tavoitteiden yhteensovittamisen tärkeyttä.
Häkkisen mukaan tulevan maakuntakonsernin organisaatio alkaa pikkuhiljaa hahmottua.
- Tavoitteena on, että organisaatio on asiakaslähtöinen, mahdollista siiloutumista puretaan toimivilla palvelupoluilla ja asiakastyössä on neuvova ja ohjaava ote, sanoi Häkkinen. Valmistelutyöryhmien on otettava kantaa siihen, miten oman ryhmän teemat ovat organisaatiossa esillä.

Lomittajille tietoa uudistuksesta  

Työryhmä on selvittänyt Etelä-Savon ulkopuolisten lomitusalueiden (Savitaipale/Parikkala ja Sysmä) johdon kanssa lomituspalveluiden nykytilaa alueilla ja pohtinut lomituksen järjestämismahdollisuuksia. Maaseutupäällikkö Sirpa Leväinen esitteli työryhmälle Lomittajat ja tilat -selvityksen tilannetta. Samalla hän kertoi myös yhteistoiminta-alueilta viljelijöille tehdystä kyselystä, jossa tarkastellaan palveluiden ja toimipisteiden tarvetta.

Valmistelutyöryhmä kutsuu Etelä-Savon alueen maatalouslomittajat info- ja keskustelutilaisuuteen 24.4. 2018 Rantasalmelle.
- Tilaisuudessa kuullaan lomittajien tarpeita ja odotuksia maakuntauudistukselta, totesi työryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen. Ohjelmassa on myös Lomittajat ja tilat –selvityksen tuloksia ja keskustelua lomituspalveluiden saatavuudesta Etelä-Savossa.

Maaseutuasiamies Arto Pulkkinen toi terveiset 5.2. Kuntatalolla pidetystä lomituspalveluiden valtakunnallisesta tilaisuudesta. Tilaisuuteen oli kutsuttu edustajat niiltä lomitusalueilta  ja ELY-keskuksista, joissa lomitusalueet sijoittuivat useamman maakunnan alueelle. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. lomituspalveluiden järjestämisestä, lomituspalvelulaista ja maatalouspalvelujen rahoituksesta.
- Yhteistyö maakuntien kesken riippuu siitä, hoitaako lomituspalveluja maakunnan liikelaitos vai ostetaanko ne yksityisiltä, kertoi Pulkkinen. Lomituspalvelulain käsittely siirtynee elokuulle asti eikä siitä ole ennakkotietoja saatavissa. Maatalouden lomituksen järjestämistä puidaan valtakunnallisessa seminaarissa huhtikuussa ja Etelä-Savossa 24.4. infotilaisuudessa.
Myös maakuntien rahoitus oli puhuttanut osallistujia. Työryhmä totesi, että tulevan maakuntavaltuuston tulisi päättää strategian pohjalta rahoituksen kohdentamisesta. Etelä-Savo maaseudun kannalta on hyvä, että metsä, ruoka ja vesi ovat painopisteinä maakuntastrategiassa.

Maija Puurunen kertoi MTK Savonlinnan seutu ry:ltä ja MTK Punkaharjulta työryhmälle toimitetuista ponsista, joissa kannettiin huolta lomittajapalveluiden jatkuvuuden turvaamisesta ja saatavuudesta. Todettiin, että työryhmä selvittelee aktiivisesti tilannetta.

ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden yhteistyötä tiivistetään

Maatalous -valmistelutyöryhmän tehtävänä on yhteensovittaa maatalouden rahoitus- tuki- ja valvontatehtäviä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden kesken. ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen esitteli yhteistyön edistämiseen liittyviä suunnitelmia. Sovittiin, että järjestetään toukokuussa ELY-keskuksen ja YT-alueiden maaseututoimijoiden työpaja, jossa yhteistyön suunnittelua jatketaan. Jatkosta päätetään valmistelutyöryhmässä kevään työpajan tulokset huomioiden.

Uusia viestintäkanavia: uutiskirje ja facebook-sivu

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta ja ajankohtaisista asioista kerrotaan nyt kahdella uudella kanavalla:

  • Uutiskirjessä, joka ilmestyy kerran kuussa. Ensimmäinen uutiskirje julkaistiin helmikuun lopussa ja seuraava lähtee 22.3. Uutiskirje jaetaan henkilöstölle introissa ym. ja julkaistaan www.es2019.fi -sivuilla.
  • Etelä-Savon maakuntauudistus -facebook-sivulla, joka avattiin 5.3. Sisältöä sivulle tuottavat viestintäryhmän jäsenet sovitun suunnitelman mukaisesti.

Ryhmä tutustui maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskevaan maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelmaan. Suunnitelman sisältö: viestinnän tavoitteet, viestinnän teemat muutoksessa, viestinnän kohderyhmät ja kanavat sekä ydinviestit asiakkaille ja henkilöstölle.

Valtakunnalliseen viestintään on avattu Omamaakunta.fi  -sivusto, jolla voi tutkailla millainen eri kansalaisryhmien arki on uudistuksen jälkeen.

Valmisteluryhmien käyttöön on saatu sähköiset Sharepoint-pohjaiset tiimityötilat. Maatalous -ryhmälle on työtilassa oma kansio, jonne kokous- ym. aineistot voi viedä.

Uuteen maakuntaan siirtyvien organisaatioiden henkilöstölle järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia. Seuraava sähköinen infotilaisuus järjestetään 9.5.2018. Infotilaisuus on mahdollisuus katsoa jälkikäteen tallenteena.

Seuraava maatalous - valmistelutyöryhmän kokous on 21.5.2018 klo 9 Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä.

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen verkkoisivut ovat osoitteessa www.es2019.fi. Valtakunnallista valmistelua voi seurata alueuudistus.fi -sivustolla.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi


 


17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää