Tiedotteet ja uutiset


Tiedote ohjausryhmästä 27.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistus etenee vahvasti kolmena isona kokonaisuutena. Valmistelutyössä on käynnissä isoja kokonaisuuksia, mm. valinnanvapauspilottihakemus on lähtenyt valtiolle eteenpäin, talous- ja henkilöstöhallinnan yhtiöstä on parhaillaan menossa kartoitus ja uuden maakunnan strategiatyö etenee. 

Kokouksen aluksi uudistuksen muutosjohtaja Pentti Mäkinen kävi läpi uudistuksen valtakunnallisen valmistelun tilannekatsausta. Uudistukseen liittyviä lakeja on tarkoitus käsitellä eduskunnassa kevätistuntokaudella 2018 niin, että eduskunta voi hyväksyä lait kesäkuussa 2018. Maakunnat perustetaan välittömästi tämän jälkeen. 

-    Selvästi nyt on näkyvissä se, että tiukan ohjauksen sijaan valtio tukee eri toimin uudistuksen toteuttamista maakunnissa. Valtion tuella on tehty esimerkiksi uusien maakuntien talouden simulointia. Maakunnilla yhteisenä tavoitteena on myös, että maakunnan voisi perustaa oman tahtiin, valtiolta toivotaan ainoastaan takarajaa perustamiselle, Mäkinen kertoi.

Valmistelu etenee Etelä-Savossa kolmena isona kokonaisuutena

Suurin kokonaisuus käsittää sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon valmistelun. Tähän kokonaisuuteen liittyy sekä palveluiden järjestäminen, että niiden tuottaminen yhdessä tai useammassa maakunnan liikelaitoksessa. Lisäksi valmistelun osana on sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä valinnanvapaus.

Toinen kokonaisuus on elinvoima, johon kuuluu aluesuunnittelun, kasvupalveluiden ja maatalouden palveluiden järjestäminen. 
Kolmas kokonaisuus on tukipalvelut, joka sisältää talouden, henkilöstö-, ICT- ja tila-asioiden valmistelun. 

Valinnanvapauspilotin haun tilanne

Valinnanvapauspilottihakemus on edennyt Etelä-Savossa. Maakunta hakee SOTE-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtaisen budjetin pilottiin. Essote ja Pieksämäki ovat mukana kaikissa osioissa ja Sosteri asiakasseteli ja henkilökohtaisen budjetin osioissa. Hakuaika päättyi 15.3.2018 ja päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Pilotin suunnittelu käynnistetään toukokuussa heti rahoituspäätösten jälkeen, ja käytännön toteutus alkaa 1.1.2019. 

Pilotin lopputuloksena Etelä-Savossa on rakennettu ja otettu käyttöön valinnanvapausmalli. Etelä-Savon pilotin kokonaiskustannus on yhteensä 15 537 223 miljoonaa euroa. 

Yhteistä talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiötä kartoitetaan Etelä- ja Pohjois-Karjalan kanssa

Iso asia on talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön perustaminen, jota Etelä-Savo vie eteenpäin yhdessä Etelä- ja Pohjois-Karjalan kanssa. 

-    Parhaillaan menossa on kartoitus, jossa selvitetään, onko yhteiselle yhtiölle edellytyksiä. Päätökset tehdään juhannukseen mennessä. Tarkoituksena on, että perustettavasta yhtiöstä tulee kokonaan uusi, uudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä kertoi. 

Maakunnan organisaatioista asia koskee tällä hetkellä Essoten, Sosterin, Vaalijalan ja Etelä-Savon maakuntaliiton talous,- henkilöstö- ja ICT- henkilöstöä. 

Uuden maakunnan strategiatyö etenee

Uuden maakunnan keskiössä on hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen, kertoi strategiatyöstä vastaava hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula Etelä-Savon maakuntaliitosta. 

-    Strategian luonnosta olemme jo testanneet maakunnan organisaatioiden henkilöstöillä ja pyytäneet palautetta. Kyseessä on iso joukko, noin 7000 henkeä, jotka ottavat parhaillaan osaa suunnitteluun, Makkula kertoi.

Eteläsavolaisen ihmisen ympärillä vaikuttavat Etelä-Savosta jo aiemmin tutut kasvukärjet, ruoka, metsä ja vesi. Eteläsavolaisen ihmisen hyvinvointiin on strategiavalmistelussa liitetty mm. terveys, turvallisuus, liikkuminen, ympäristö, yhteisöllisyys, palveluiden saaminen, osaaminen ja toimeentulo ja asuminen. 

Ohjausryhmän edustajat käyttivät puheenvuoroja vilkkaasti virkamiesten esitysten jälkeen. Ohjausryhmä toi esille tasapuolisuuden tarpeellisuuden valmistelussa, ottaen huomioon hallinnon ja tuotannon hajauttamisen. Lisäksi tuotiin esille järjestöjen rooli uudessa maakunnassa, jonka toivottiin tulevan huomioiduksi. 
Seuraava kokous pidetään juhannusta edeltävällä viikolla. 


Lisätietoja
Pentti Mäkinen, maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja,  pentti.makinen@esavo.fi, p. 050 500 2584
Jarkko Wuorinen, maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja jarkko.wuorinen@gmail.com, p. 050 537 6707
 
 


17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää