Etelä-Savon Sote- ja maakuntauudistuksen ohessa toimivat hankkeet

Sote - ja maakuntauudistuksen ohella maakunnassa toimii hankkeita, jotka tukevat uudistusta ja sen valmistelua. Näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeiden sisällöistä sekä linkkejä lisätiedon lähteille.