I&O-kärkihanke/ Etelä-Savo (2016-2018)  

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamassa ja rahoittamassa I&O-kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoidon palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Kärkihankkeen alueellisia avainhenkilöitä ovat maakuntakohtaiset muutosagentit. Etelä-Savossa maakunnan muutosagenttina toimii TtM Irma Ahokas-Kukkonen.

Tärkeintä muutosagentin työssä on kannustaa ja johtaa kärkihankkeen mukaista muutostyötä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa Sosteri ky:ssä, Essote ky:ssä, Pieksämäellä, Rantasalmella ja Sulkavalla tukien muutoksen eri vaiheita, jotka ovat välttämättömiä nopeasti ikääntyvällä alueella.           

Ikääntyminen on alueen voimavara, koska ikääntyvillä on paljon kokemustietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ikäihmisiä ja heidän läheisiään osallistetaan kehittämistyöhön mm. maakunnallisen asiakasraadin avulla, mutta myös avoimissa tilaisuuksissa kohtaamalla ja keskustelemalla. Maakunnallisessa asiakasraadissa on mukana kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajia ja muita vapaaehtoisia jäseninä aikaisemmin toimineesta asiakasraadista.

Etelä-Savoon rahoitetussa Ossi - omais- ja perhehoidon I&O-kärkihankkeessa kehitetään omaishoidon palveluja paremmin arkea tukeviksi ja laajennetaan perhehoitoa koko maakunnan alueelle. Tuen työssäni hankkeen edistymistä ja toteuttamista osallistuvien tahojen kanssa yhteistyössä.  Muutosagenttien tehtävänä on laatia maakunnallinen ikäihmisten palvelujen kokonaissuunnitelma, kun uusi sote-maakuntamalli käynnistyy. http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätietoja

Sarianna Maaranen
Omais- ja perhehoidon koordinaattori
etunimi.sukunimi@essote.fi
p. 040 359 7210

Virva Hartonen
eProsessikoordinaattori
etunimi.sukunimi@essote.fi
puh. 044 351 2700

Eveliina Rautio
Asiakkuuskoordinaattori
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 040 359 7060

Irma Ahokas-Kukkonen
muutosagentti, TtM, sh
I&O-kärkihanke
(31.12.2018 asti)

Jaana Koinsaari
Hankepäällikkö
(31.12.2018 asti)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
http://www.essote.fi

www.stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito