Asiakkaiden ääntä kuullaan kasvupalvelumuotoilussa

Kasvo-kasvupalvelupilotti on maakunnallinen hanke, jossa kehitetään kasvupalveluiden ja soten yhdyspintoja ja tulevaisuuden palveluita rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi. Kehitystyötä tehdään, jotta kenenkään työttömyys ei pidentyisi pelkästään sen takia, että eri palvelujen tuottajien välinen yhteistyö ei toimi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä osatyökykyiset työnhakija-asiakkaat. Heikko työmarkkina-asema voi tarkoittaa ongelmia työkyvyssä, osaamispuutteita tai vaikka sosiaalisia ongelmia. Kasvo-pilotissa suunnitellaan uudenlaisia ostopalveluita ja kehitetään sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnassa monialainen palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen palveluohjaus.

Kysy lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä

  • Johanna Ilmoni, kasvupalvelukoordinaattori, henkilöasiakkaat, p. 0259 044 049 johanna.ilmoni(at)te-toimisto.fi
  • Maria Laukkanen, Kasvo-kasvupalvelupilotin valmistelija, p.0295 024 139 maria.laukkanen(at)ely-keskus.fi
  • Sirkka Rytkönen, johtaja, p. 0295 044 123 sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi

Palstaan voi liittää joko tekstiä tai kuvaa, tai molempia.

Palsta 1, jossa tekstiä

Palsta 2, jossa tekstiä

Palstojen sisällä voi myös keskittää tekstiä :)