Kohti uutta Etelä-Savoa

ESR-rahoitteisessa Kohti uutta Etelä-Savoa -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kaikkia uuteen maakuntaan siirtyviä henkilöitä koskevaa muutosvalmennusta. Hanke alkoi syyskuussa 2018 ja kestää helmikuun 2019 loppuun. 

Muutosvalmennuksen avulla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia massiivisen muutoksen kaikissa vaiheessa, ja se on haluttu ottaa osaksi uudistuksen suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa. Työtä tehdäänkin monella foorumilla ja eri organisaatioissa. Uuteen maakuntaan liittyy seitsemän eri organisaatiota, joissa on määräaikaiset työsopimukset mukaan lukien yli 8000 työntekijää.

Näin iso muutosvalmennus on suunniteltava ja pilotoitava huolella. Nyt alkaneessa hankkeessa suunnitellaan valmennuksen sisällölliset raamit, aikataulusuunnitelma, kohderyhmäsuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan valmennuksen eri osioita ja järjestetään muun muassa seminaari organisaatiokulttuureihin ja muutosjohtamiseen liittyen.

Jokaista uuteen maakuntaan liittyvää organisaatiota, henkilöstöryhmien edustajia ja ammattiliittoja on pyydetty nimeämään oma edustajansa hankkeen suunnitteluryhmään. Suunnitteluryhmässä on myös oppilaitosedustus (XAMK).

Omat toiveet valmennukselle voi välittää ideointiryhmän jäsenten kautta tai nettisivujemme palautelomakkeen avulla. Toiveet ja ideat voi välittää myös suoraan hankkeen vetäjälle, henkilöstöasiantuntija Kati Niemiselle.

Kuvassa henkilöstöasiantuntija Kati Nieminen henkilöstöasiantuntija
Kati Nieminen
puh. 040 663 9735
kati.nieminen@esavo.fi
ESR-logo Vipuvoimaa-logo

Kohti uutta Etelä-Savoa - Muutosvalmennuksen suunnitteluhanke

  • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  • Toteutusaika: 1.9.2018-28.2.2019
  • Toteuttaja: Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Yhteistyökumppanit: Essote, Sosteri, Vaalijala, Pela, Te, Ely, Pieksämäen kaupunki
  • Ohjausryhmä: Maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstötyöryhmä