Maakunta- ja sote-uudistuksen loppusuora

Eduskunta ratkaisee kolmen kuukauden aikana, pääseekö uudistus maaliin tälläkään vaalikaudella, kirjoittaa muutosjohtaja Pentti Mäkinen.

Maakunta- ja sote-uudistus on loppusuoralla.  Eduskunta ratkaisee kolmen kuukauden aikana, pääseekö uudistus maaliin tälläkään vaalikaudella. Eduskunta lähtee 15.3.2019 vaalivapaalle. Sitä ennen eduskunnan on hyväksyttävä tai hylättävä maakunta- ja soteuudistuksen lakipaketti.

Tällä hetkellä eduskunnan perustuslakivaliokunta käsittelee uudistuksen keskeisiä lakiesityksiä: lakeja maakuntien perustamisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta sekä eniten julkisuutta saanutta valinnanvapauslakia.

Perustuslakivaliokunnan mietintö on avainasemassa, meneekö koko lakiesityspaketti eduskunnan päätettäväksi. Tämän hetken tietojen mukaan tämä tapahtuu aikaisintaan helmikuun lopussa ja viimeistään maaliskuun lopussa. Mikäli lait hyväksytään, voisivat lait tulla voimaan 1.4.2018.

Etelä-Savossa kuten muissakin tulevissa maakunnissa on valmistelua tehty tiiviisti huolimatta lainsäädännön viivästymisestä. Kuluneen syksyn aikana on keskitytty niihin asioihin, joita voidaan viedä eteenpäin huolimatta siitä, että lait eivät olekaan vielä voimassa.

Maakuntastrategian valmistelun keskiössä on hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen. Suurin haaste on maakunnan asukkaiden lähipalveluiden turvaaminen. Tämä on Etelä-Savon palvelustrategian ja siihen perustuvan palveluverkon valmistelu ydinkysymys. 

On selvää, että maakunnan palveluverkko tulee herättämään vilkasta keskustelua. Ikääntyvä ja vähenevä väestö harvaan, mutta kauttaaltaan asutussa maakunnassa on vaativa yhtälö. Samalla maakunnalla on tiukat talouden reunaehdot, joihin palvelut sopeutettava.

Parhaillaan valmisteltava uuden maakunnan koetalousarvio antaa aiempaa tarkempaa tietoa maakunnan tuloista ja menoista. Luotettava ja täsmällinen tieto on ehdoton edellytys uuden maakunnan toimintaa, henkilöstöä ja taloutta koskeville päätöksille.

Sote- palveluiden ohella maakunnan on huolehdittava Etelä-Savon elinvoimasta. Heikkenevään väestökehitykseen voidaan vaikuttaa, mutta se edellyttää tiivistä yhteistyötä uuden maakunnan ja kuntien välillä.

Etelä-Savo on valmis uudistukseen, kunhan eduskunta hyväksyy lait.

Pentti Mäkinen
muutosjohtaja

  • 17.12.2018