Maakunnan valmistelu etenee, valtion päätöksiä tarvitaan

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen iloitsee, että maakunnassa on vahva motivaatio valmistella uudistusta.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu etenee laajalla rintamalla Etelä-Savossa. Uudistuksen valmistelu eduskunnassa ei kuitenkaan ole edennyt hallituksen suunnitelmien mukaan.

Tällä hetkellä on varmaa, ettei uudistusta koskeva lainsäädäntö tule voimaan heinäkuun alussa. Tässä vaiheessa on valitettavasti vielä epävarmaa, kuinka pitkälle uudistuksen seuraavat askeleet siirtyvät. Väliaikaisen toimielimen aloittaminen siirtyy syksylle, maakuntavaalit todennäköisesti ensi vuoden alkuun ja uuden maakuntavaltuuston aloitus ensi vuoden keväälle.

Etelä-Savossa kuten muissakin maakunnissa on vahva motivaatio valmistella uudistusta. Valmistelun rahoitus on kohtuullisella tasolla ja onnistuneen toimeenpanon kannalta tarpeellisia osaajia on voitu rekrytoida.

Uuden maakunnan strategian valmistelussa on käynnissä laaja sidosryhmäkysely, joka toivottavasti lisää kiinnostusta uuden maakunnan perusvalintoja kohtaan. Myös järjestämissuunnitelman, konsernirakenteen, palvelulupauksen ja palveluverkon valmistelu etenee.

Suuria valmistelukokonaisuuksia ovat myös ICT- ja henkilöstöasiat. Uuden maakunnan talouden tiukat reunaehdot täsmentyvät, kun syksyn aikana valmistellaan ensimmäistä koetalousarviota uudelle maakunnalle.

Uuden maakunnan strategian keskiössä on eteläsavolaisen ihmisen hyvinvoinnista huolehtiminen. Tähän tarvitaan vahvaa osallisuutta. Asukkaiden mielipiteet otetaan valmistelun pohjaksi. Uuden maakunnan osallisuusohjelma toteutetaan yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja

Etelä-Savon maakuntaliitto

  • 20.06.2018