Uudistuksen lisäaika käytetään täysipainoisesti hyödyksi

Muutosjohtaja Pentti Mäkinen muistuttaa, että lisäaika tuo mahdollisuuksia myös asukkaiden ja järjestöjen osallistumiseen.

Maakunta ja sote-uudistuksen aloitus siirtyy vuodella. Uudistuksen valmistelu Etelä-Savossa ja muissa maakunnissa jatkuu silti aiempien linjausten mukaisesti, vain aikataulu meni uusiksi.

Olimme Etelä-Savossa valmistautuneet uuden maakunnan käynnistymiseen hallituksen aiemman suunnitelman mukaisesti jo vuoden 2020 alusta.

Uudistuksen siirtyminen vuodella eteenpäin tuo lisäaikaa, jonka käytämme luonnollisesti vieläkin huolellisempaan valmisteluun. Uudistuksen siirtyessä vuodella eteenpäin on valmisteluun käytettävissä enemmän aikaa ja moniin uudistuksen yksityiskohtiin voimme paneutua vielä aiempaakin syvällisemmin.

Valmistelua on tehty hyvässä yhteistyön hengessä ja koko maakunnan voimin jo parin vuoden ajan.

Maakuntien valmistelijoille tärkeintä on nyt se, että hallituksen suunnittelema uusi  aikataulu viimeinkin pitää. Käytännön valmistelijat tarvitsevat nyt työrauhan. Jatkuva epävarmuus ja päätösten ennakoimattomuus heikentävät luottamusta ja sitoutumista uudistukseen.

Tämän vuoksi on välttämätöntä, että eduskunta hyväksyisi lait hallituksen suunnitelman mukaisesti alkavan syksyn aikana, jotta uuden maakunnan väliaikaishallinto voisi aloittaa ensi vuoden alusta ja maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019.

Uuden Etelä-Savon maakunnan ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto, voisi siten aloittaa ensi vuoden elokuun alussa. Maakuntavaltuustolla olisi riittävästi aikaa päättää uuden maakunnan keskeisistä asioista, kuten maakuntastrategiasta, organisaatiosta, palveluista ja nimetä uuden maakunnan henkilöstö. Etelä-Savon maakunnan palvelutuotanto alkaisi vuoden 2021 alusta.

Vaikka paljon linjauksia on jo tehty, niin yksityiskohtia voidaan edelleen tarkentaa.  Erityisesti tietojärjestelmien muutokset vaativat aikaa ja osaamista. Samoin yli 8000 henkilön siirtyminen uuden maakunnan tehtäviin vaatii huolellista valmistautumista muutokseen. Muutosvalmennus uuteen maakuntaan siirtyville käynnistyy ensi vuonna ja viedään suunnitelmallisesti läpi koko henkilöstön. Myös sosiaali- terveydenhuoltopalveluiden integraation valmisteluun on nyt enemmän aikaa.

Valmistelun aikataulun siirtyessä eteenpäin on samalla huolehdittava maakunnan yhteisen tahtotilan säilyttämisestä. Uuden maakunnan poliittinen päätöksenteko käynnistyy vasta vuoden kuluttua. Sitä ennen vastuu on nykyisillä toimijoilla, jotka ovat pääosin kuntayhtymiä. Niiden ja uuden maakunnan valmistelun on toimittava saumattomassa yhteistyössä.

Lisäaika tuo myös mahdollisuuksia kehittää maakunnan asukkaiden ja järjestöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan virallisen päätöksentekojärjestelmän rinnalla.

Pentti Mäkinen
muutosjohtaja
Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistus

  • 29.08.2018