Kasvo-kumppanuuspilotin avainasiat

Usein kysytyt kysymykset

Pilotin tavoite:

  1. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy heikossa työmarkkina-asemassa olevilla työnhakijoilla ja niillä asiakkailla, joilla on riski joutua heikkoon työmarkkina-asemaan. Lisäksi asiakkailla on tarve sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) tai Kelan sekä kasvupalvelujen palveluihin.
    • Asiakkaan tunnistaminen siellä, missä hän asioi. Hyvä palvelutarvearvio ja osuva palveluohjaus jokaisen toimijan toiminnassa.
  2. Palvelujärjestelmän kehittäminen monitoimijakentässä (esim. kunta, Kela, sote yms. toimijat että yksityiset palvelutuottajat) huomioiden Etelä-Savon omat olosuhteet ja tilanteet. Uudenlaisella tekemisellä ja työtavoilla yhdessä eri toimijoiden kanssa mahdollistetaan asiakkaiden sujuvat palvelupolut ja ehkäistään työttömyyden pitkittymistä.
    • Aito yhdessä tekeminen, maakunnallinen yhtenäisyys. Luoda yhteiset käsitteet ja tavoitteet eri toimijoiden kesken. Kaikkien toimijoiden koulutus monitoimijakentässä, materiaalin luominen työn tueksi sekä opastus uudenlaiseen tekemiseen ja uusien palveluiden käyttöön.
  3. Uudenlaisten palvelujen monipuolinen hankinta ja niiden testaus. Yhteistyö palveluntuottajien kanssa niin, että palvelut joustavat ja muuttuvat palautteen mukaan. Asiakkaan kuuleminen koko pilotin ajan, asiakkaan kokemus palveluista ja niiden toteutuksesta.
    • yhteistyösopimusten ja/tai allianssimallin selvitystyö Etelä-Savossa.

Kasvo-pilotin asiakaspalvelut ovat kaikkien valmistelussa mukana olevien tahojen omissa palveluverkostoissa ja verkkopalveluissa. Työnhaun palveluihin pääset menemällä te-palvelut.fi verkkosivuille ja valitsemalla sieltä oma asiointi- palvelusta kohdan henkilöasiakas

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Kun haluat asioida puhelimitse tai tulemalla toimipaikkoihimme, löydät yhteystiedot te-palvelut.fi verkkosivulta kohdasta >paikalliset te-palvelut >etelä-savo>yhteystiedot

http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-savo/yhteystiedot