Maakunta- ja sote-uudistuksen aineistoa

Etelä-Savon sote-palveluiden arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tekemä Etelä-Savon maakunnan sote-palveluiden arviointi julkaistiin lokakuussa 2018. Arviointi tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta osana maakuntien ohjauksen harjoittelua, ja se on ollut mukana STM:n ja maakunnan välisissä neuvotteluissa.

Järjestämisen käsikirja

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu järjestämisen käsikirja. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Tavoitteena on selkiyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät toiminnot ja tehtävät ja tarjota tukea erityisesti maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun sekä tehtävien toteuttamiseen tarvittavien työvälineiden tunnistamiseen.

Lakiesitykset ja -luonnokset

Hallituksen esitys maakuntalaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Alueuudistus.fi-sivuilta löytyy kootusti maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset ja -luonnokset.

Hallituksen esitykset (Finlex)

Esivalmisteluvaiheen loppuraportti

Avaa tästä Esivalmistelun loppuraportti (28.8.2017, pdf)

Maakunta- ja sote-uudistuksen tärkeimmät päivämäärät

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäsuunnitelma

Selvitys maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja toimivallan jaosta

Miksi sote-tietojen kirjaaminen on tärkeää?

Power Point ja Word -pohjat 

Lataa Power Point-diapohjat ja Word-dokumenttipohjat koneellesi. Tiedostojen käyttö vaatii joko Microsoftin PowerPoint- tai Word-ohjelman.

Maakunta- ja sote-uudistus Etelä-Savossa -esittelykalvot

Logot - jpeg

Logot - png

Graafinen ilme

Kuvamateriaalia

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä sekä alue- ja kuntataloudesta.

Etelä-Savo ennakoi -sivustolla ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä sekä hahmotellaan tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa. Sivustoa yläpitää Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke (Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus).