Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella maakuntalain ja erityislainsäädännön mukaisia strategisen maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen, luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön, vesienhoidon, liikennejärjestelmän ja henkilöliikennekuljetusten suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviä.

Valmistelutyöryhmän tukena on kaksi alatyöryhmää: vesienhoidon alatyöryhmä ja henkilöliikennekuljetusten alatyöryhmä.

Työryhmä kuvaa nykyiset tehtävät ja niiden hoitamiseen käytettävät resurssit. Tavoitteena on esittää uusi toimintamalli tehtävien hoitamiselle uudessa maakunnassa sekä tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Valmistelutyössä huomioidaan myös uuden maakunnan sisäiset ja ulkoiset raja- ja yhteistyöpinnat (työnjako ja yhteistyömahdollisuudet: valtio-maakunta-kunta).

Jarmo Vauhkonen

Alueiden käytön valmistelutyöryhmän puheenjohtaja on Jarmo Vauhkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto.


Valmistelutyöryhmän kokoukset ja tilaisuudet


Jäsenet ja varajäsenet

Vauhkonen Jarmo, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja

Leikas Sirpa, Etelä-Savon ELY-keskus, viestintävastaava

Jäsen

Varajäsen

Behm Päivi, Savonlinnan seutu

Arkko Henna, Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Cederström Antero, JUKO Tekniikka ja Terveys KTN

Häkkinen Pekka, Pieksämäen seutu

Järvinen Timo, Pohjois-Savon ELY-keskus

Korhonen Eero, Etelä-Savon ELY-keskus

Peltonen Sirpa, JUKO LOIMU

Kati Manu, JUKO YKA

Poutamo Sanna, Etelä-Savon maakuntaliitto, sihteeri

Riihelä Jouni, Mikkelin seutu

Manninen Kalle, Mikkelin seutu


Lisäksi Alueiden käyttö työryhmässä on kaksi alatyöryhmää: vesienhoidon alatyöryhmä (vetäjä Pekka Häkkinen, ELY-keskus) ja
henkilöliikennekuljetusten alatyöryhmä (vetäjä Marko Tanttu, maakuntaliitto).