Valmisteluhenkilöstö

Valmistelutyöryhmien puheenjohtajat on nimetty oman alueensa vastuuvalmistelijoiksi. Heidän lisäkseen työtä tekee koko joukko muita valmistelijoita. Osa heistä on mukana kokoaikaisella työpanoksella ja osan maakuntauudistusvalmistelutyötä varten on irroitettu aikaa oman organisaation työstä. 

Maakuntauudistuksen valmistelijat ovat kokoontuneet helmikuusta 2018 alkaen säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin.