Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hanke pitää yhdistykset mukana muutoksessa

Järjestöillä on merkittävä rooli maakunnan ihmisten arjessa ja hyvinvoinnin tukena.

Järjestö 2.0 Etelä-Savossa olemme tehneet työtä eteläsavolaisten sosiaali- ja terveysyhdistysten kartoittamiseksi ja tavoittamiseksi. Samanaikaisesti meille on piirtynyt hyvä kuva terveyttä ja hyvinvointia edistävien yhdistysten laajasta kirjosta sekä niiden merkittävästä roolista maakunnan ihmisten arjessa ja hyvinvoinnin tukena.

Yhdistysten tiedot ovat tällä hetkellä rekisterissämme kunnittain ja toimialaluokittain. Meidän ja eri yhdistysverkostoja ylläpitävien toimijoiden tavoitteena on luoda yhdistysten tiedoille toimiva digitaalinen alusta. Ihanteellisessa tilanteessa siitä voidaan kehittää yhdistysten, kuntalaisten, maakuntalaisten, mutta myös ammattilaisten yhteinen työkalu.

Vuosi sitten aloitimme urakan, jonka tavoitteena on rakentaa maakuntaan järjestöstrategia. Keväällä pidetyissä aloitustilaisuuksissa tapasimme 80 yhdistysaktiivia. Kesän korvalla ja syksyllä maakuntamme 12 kunnassa pidetyissä työpajoissa työstimme keskeisiä teemoja 110 yhdistystoimijan voimin. Tunnelma työpajoissa oli tunnusteleva, innostava ja odottava.

Työpajojen tuloksena kirjasimme ylös 432 kommenttia, joita ryhdyimme hiomaan palvelumuotoilun keinoin. Tiivistimme aineiston eteläsavolaisten yhdistysten yhteiseksi tahtotilaksi ja toimiksi, joita sen toteutuminen edellyttää.

Yhteisellä järjestöstrategialla hahmotetaan maakunnan yhdistysten tulevaisuutta; sen ensimmäinen versio julkaistaan tammikuun lopussa Juvalla. Pyrimme nivomaan järjestöstrategian osaksi tulevan maakunnan strategiatyötä.

Olemme tehneet laajalla rintamalla valmisteltutyötä monialaisen järjestöneuvottelukunnan perustamiseksi Etelä-Savoon. Yhdistysten kiinnittyminen maakunnan rakenteisiin on välttämätöntä uudelle maakunnalle tulevien tehtävien takia. Kunta- ja järjestöyhteistyön rooli on tärkeä myös ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden mahdollistajana. Tälläkin kentällä on suunnitteilla uudenlaisia yhteistyön ja kumppanuuden muotoja.

Yhdistysten toiminnassa on mukana merkittävä joukko vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset sekä julkiselle sektorille palveluja tuottavat yhdistykset toimivat voimavarana, mutta myös maakunnan elinvoiman edistäjinä. Hankkeemme keskeinen tavoite on, että muutoksessa elävät sote- ja hyvinvointialan yhdistykset ovat elinvoimaisia ja että niiltä saadaan myös tulevaisuudessa tukea, tietoa ja elämyksiä elämän eri vaiheisiin.

Anita Hahl-Weckström
hankepäällikkö

Kuvateksti: Eri puolilla maakuntaa järjestetyissä työpajoissa kiinnitettiin lehtiä yhdistyspuuhun. Lehtiin kirjoitettiin ajatuksia siitä, mitä meiltä puuttuisi, jos meillä ei olisi yhdistyksiä. Kuvassa Minna Juuti Mikkelin työpajassa toukokuussa 2018.
  • 25.01.2019