Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Maatalous/Maatalouden palvelut maakuntakonsernissa keskusteluttivat

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 21.5.2018 Mikkelissä. Kokouksessa tutkailtiin maatalousasioiden sijoittumista suunnitteilla olevaan maakunnan järjestämissuunnitelmaan ja konsernirakenteeseen. Työryhmä keskusteli  myös maatalouslomittajille huhtikuussa järjestetyn tilaisuuden tuloksista ja viestinnästä. 

Avauspuheenvuorossaan työryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen totesi, että uudistuksen valmistelu etenee hyvää vauhtia.
- Parhaillaan on menossa maakuntastrategian valmistelu. Maakunnan konsernirakennetta luonnostellaan ja järjestämissuunnitelmaa laadintaan. Maatalous -valmistelutyöryhmä osallistuu strategian ja järjestelmäsuunnitelman laatimiseen sekä talouden simulointiin.

Maataloustehtävät maakunnan järjestämissuunnitelmaan

Etelä-Savon maakunnan järjestämissuunnitelmaan kirjataan uuden maakunnan toimialojen tavoitteet, kuvataan tehtäväalueiden keskeiset prosessit ja palvelut. Maatalous -työryhmä tarkasteli järjestämissuunnitelmaa elinvoimapalveluiden ja niihin sisältyvien maataloustehtävien osalta. Todettiin, että maatalous -osiota valmistellaan kesän aikana kevään 2017 työryhmän raportin pohjalta.

Työryhmä kävi läpi maakunnan konsernirakenneluonnosta, jossa maatalouden järjestämis- ja tuottamistehtävät ovat osa konsernin elinvoimatoimialaa. Poliittista päätöksentekoa varten luonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi kaksi tai useampia lautakuntia, joista maatalousasioita käsitellään elinvoimalautakunnassa. Perustettavassa liikelaitoksessa maatalousasioista hoidetaan vain yrityksille suunnatut lomituspalvelut, jotka sijoittuisivat  elinvoimapalveluihin.

Lomittajat odottavat palvelujen parantuvan

Maatalous -valmistelutyöryhmä järjesti maatalouslomittajille Rantasalmella 24.4. keskustelutilaisuuden, joka onnistui erinomaisesti ja keräsi osallistuja reilut 80. Työryhmä kävi läpi tilaisuuden antia.

Lomituspalvelujen järjestäminen uudessa maakunnassa nousi odotetusti esille. Lomittajilta kumpusi vahva odotus: palvelut paranevat, kun maakunta ottaa vastuun niiden järjestämisestä. Epätietoisuutta oli siitä, mitä tehtäviä ja palveluja hoitaa liikelaitos ja mitkä ovat viraston vastuulla.

Osallistujia pohditutti myös, vaikeutuuko maakuntien välinen yhteistyö uudistuksen toteutuessa. Tilaisuudessa oli todettu, että näin ei välttämättä käy, koska maakunnat voivat tarpeen mukaan tehdä yhteistyösopimuksia.

Yhteisiä työprosesseja hiottiin

Maaseutuohjelmaan liittyvä ELY-keskusten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden välinen verkottumistilaisuus järjestettiin 17.5. Tilaisuuden tavoitteena oli selvittää yhteisiä työprosesseja ja asiakkaiden palvelupolkuja ja tarkastella resurssien riittävyyttä tehtäviin sekä tutustua toisiinsa tulevan työyhteisön jäseninä. Työryhmä totesi, että tilaisuus oli tarpeellinen ja keskustelua yhteisistä asioista tulee jatkaa. Seuraava tapaaminen järjestetään syksyllä.   

Viestintästrategiaa kirkastettu

Marjukka Manninen kertoi viestinnän ajankohtaisia:

- Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista viestintästrategiaa on kirkastettu. Pääteemat: 1) Uudistusta tehdään koko Suomelle, koko maan väestön palvelujen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 2) Uudistus on välttämätön, jotta voidaan vastata meneillään oleviin isoihin kehityskulkuihin, kuten väestön ikääntymiseen, kaupungistumiseen, digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen. Teemat sisällytetään Etelä-Savon viestintäsuunnitelmaan.

- Viestinnän valmennuksia järjestetään muutoksessa mukana olevien organisaatioiden esimiehille ja koulutukset räätälöidään maakuntakohtaisesti. Etelä-Savo hakee EU-rahaa omaan muutosvalmennukseen, joka  kohdennetaan maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle.

- Omamaakunta.fi -sivusto otettu käyttöön ja sitä markkinoidaan. Etelä-Savon verkkosivujen nimi on muuttunut (etela-savo.fi) Sivustolta voi tilata uutiskirjeen joka ilmestyy kerran kuukaudessa, sivuilla on myös uuteen visuaaliseen ilmeeseen päivitetyt powerpoint- ja word-pohjat.

- Maatalous -valmistelutyöryhmän sähköiseen työtilaan viedään kokousaineistot, tila otetaan aktiiviseen käyttöön.
- Anne Hytönen aloittanut Etelä-Savon maakuntaudistuksen viestintäasiantuntijana toukokuun alussa, työpanos 50 %.
- Etelä-Savo osallistuu Pohjois-Karjalan vetämään liferay-julkaisujärjestelmätyöhön, jossa rakennettaan maakunnan verkkosivuston mallipohja maakuntien hyödynnettäväksi.

Työryhmä totesi lähiaikojen tapahtumat:
- Maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivä 22.5. Mikkelissä
- Omamaakunta -tilaisuus Mikaelissa Mikkelissä  31.5.
- Maaseudun sote- ja kasvupalvelut uusissa maakunnissa 1.6. Helsingissä, valtakunnallinen
- Mavi ja Evira maakuntakierroksella 24.9. Mikkelissä      

Työryhmän seuraava kokous pidetään 3.8.2018 klo 9 Kannashovissa Juvalla.

Maatalous -valmistelutyöryhmä on yksi kahdestatoista Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Etelä-Savon maakunta-ja soteuudistuksen nettisivut osoitteessa www.etela-savo.fi

Valtakunnallista valmistelua voi seurata alueuudistus.fi -sivustolla.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää