Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Maatalous/Maatalouden palvelut maakuntakonsernissa keskusteluttivat

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 21.5.2018 Mikkelissä. Kokouksessa tutkailtiin maatalousasioiden sijoittumista suunnitteilla olevaan maakunnan järjestämissuunnitelmaan ja konsernirakenteeseen. Työryhmä keskusteli  myös maatalouslomittajille huhtikuussa järjestetyn tilaisuuden tuloksista ja viestinnästä. 

Avauspuheenvuorossaan työryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen totesi, että uudistuksen valmistelu etenee hyvää vauhtia.
- Parhaillaan on menossa maakuntastrategian valmistelu. Maakunnan konsernirakennetta luonnostellaan ja järjestämissuunnitelmaa laadintaan. Maatalous -valmistelutyöryhmä osallistuu strategian ja järjestelmäsuunnitelman laatimiseen sekä talouden simulointiin.

Maataloustehtävät maakunnan järjestämissuunnitelmaan

Etelä-Savon maakunnan järjestämissuunnitelmaan kirjataan uuden maakunnan toimialojen tavoitteet, kuvataan tehtäväalueiden keskeiset prosessit ja palvelut. Maatalous -työryhmä tarkasteli järjestämissuunnitelmaa elinvoimapalveluiden ja niihin sisältyvien maataloustehtävien osalta. Todettiin, että maatalous -osiota valmistellaan kesän aikana kevään 2017 työryhmän raportin pohjalta.

Työryhmä kävi läpi maakunnan konsernirakenneluonnosta, jossa maatalouden järjestämis- ja tuottamistehtävät ovat osa konsernin elinvoimatoimialaa. Poliittista päätöksentekoa varten luonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi kaksi tai useampia lautakuntia, joista maatalousasioita käsitellään elinvoimalautakunnassa. Perustettavassa liikelaitoksessa maatalousasioista hoidetaan vain yrityksille suunnatut lomituspalvelut, jotka sijoittuisivat  elinvoimapalveluihin.

Lomittajat odottavat palvelujen parantuvan

Maatalous -valmistelutyöryhmä järjesti maatalouslomittajille Rantasalmella 24.4. keskustelutilaisuuden, joka onnistui erinomaisesti ja keräsi osallistuja reilut 80. Työryhmä kävi läpi tilaisuuden antia.

Lomituspalvelujen järjestäminen uudessa maakunnassa nousi odotetusti esille. Lomittajilta kumpusi vahva odotus: palvelut paranevat, kun maakunta ottaa vastuun niiden järjestämisestä. Epätietoisuutta oli siitä, mitä tehtäviä ja palveluja hoitaa liikelaitos ja mitkä ovat viraston vastuulla.

Osallistujia pohditutti myös, vaikeutuuko maakuntien välinen yhteistyö uudistuksen toteutuessa. Tilaisuudessa oli todettu, että näin ei välttämättä käy, koska maakunnat voivat tarpeen mukaan tehdä yhteistyösopimuksia.

Yhteisiä työprosesseja hiottiin

Maaseutuohjelmaan liittyvä ELY-keskusten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden välinen verkottumistilaisuus järjestettiin 17.5. Tilaisuuden tavoitteena oli selvittää yhteisiä työprosesseja ja asiakkaiden palvelupolkuja ja tarkastella resurssien riittävyyttä tehtäviin sekä tutustua toisiinsa tulevan työyhteisön jäseninä. Työryhmä totesi, että tilaisuus oli tarpeellinen ja keskustelua yhteisistä asioista tulee jatkaa. Seuraava tapaaminen järjestetään syksyllä.   

Viestintästrategiaa kirkastettu

Marjukka Manninen kertoi viestinnän ajankohtaisia:

- Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista viestintästrategiaa on kirkastettu. Pääteemat: 1) Uudistusta tehdään koko Suomelle, koko maan väestön palvelujen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 2) Uudistus on välttämätön, jotta voidaan vastata meneillään oleviin isoihin kehityskulkuihin, kuten väestön ikääntymiseen, kaupungistumiseen, digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen. Teemat sisällytetään Etelä-Savon viestintäsuunnitelmaan.

- Viestinnän valmennuksia järjestetään muutoksessa mukana olevien organisaatioiden esimiehille ja koulutukset räätälöidään maakuntakohtaisesti. Etelä-Savo hakee EU-rahaa omaan muutosvalmennukseen, joka  kohdennetaan maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle.

- Omamaakunta.fi -sivusto otettu käyttöön ja sitä markkinoidaan. Etelä-Savon verkkosivujen nimi on muuttunut (etela-savo.fi) Sivustolta voi tilata uutiskirjeen joka ilmestyy kerran kuukaudessa, sivuilla on myös uuteen visuaaliseen ilmeeseen päivitetyt powerpoint- ja word-pohjat.

- Maatalous -valmistelutyöryhmän sähköiseen työtilaan viedään kokousaineistot, tila otetaan aktiiviseen käyttöön.
- Anne Hytönen aloittanut Etelä-Savon maakuntaudistuksen viestintäasiantuntijana toukokuun alussa, työpanos 50 %.
- Etelä-Savo osallistuu Pohjois-Karjalan vetämään liferay-julkaisujärjestelmätyöhön, jossa rakennettaan maakunnan verkkosivuston mallipohja maakuntien hyödynnettäväksi.

Työryhmä totesi lähiaikojen tapahtumat:
- Maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivä 22.5. Mikkelissä
- Omamaakunta -tilaisuus Mikaelissa Mikkelissä  31.5.
- Maaseudun sote- ja kasvupalvelut uusissa maakunnissa 1.6. Helsingissä, valtakunnallinen
- Mavi ja Evira maakuntakierroksella 24.9. Mikkelissä      

Työryhmän seuraava kokous pidetään 3.8.2018 klo 9 Kannashovissa Juvalla.

Maatalous -valmistelutyöryhmä on yksi kahdestatoista Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Etelä-Savon maakunta-ja soteuudistuksen nettisivut osoitteessa www.etela-savo.fi

Valtakunnallista valmistelua voi seurata alueuudistus.fi -sivustolla.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi


18 joulu

Tiedote: Maatalous/Maatalous –valmistelutyöryhmä toivoo yhteistyön paikkoja konsernirakenteeseen

Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä piti vuoden viimeisen kokouksensa 18.12.2018 Mikkelissä. Uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelussa työryhmä toivoi huomioitavan, että organisaatioon luodaan tarpeeksi yhteistyön mahdollistavia paikkoja. Syksyn aikana valmistuneet maatalouteen liittyvät selvitykset sekä maatalouslomituksen päätöksentekojärjestelmän ja lakiluonnoksen valmistelu herättivät aktiivisen keskustelun. Lue lisää

13 joulu

Maakuntauudistuksen laajennettu johtoryhmä käsitteli taloutta ja liikelaitosvalmistelua

Laajennettu johtoryhmä kokoontui Pieksämäellä 13.12.2018. Johtoryhmä kävi läpi muun muassa valmisteilla olevaa koetalousarviota. Uuden maakunnan rahoituksen tasossa on edelleen monia epävarmuustekijöitä. Etelä-Savo ei kuitenkaan ole tilanteessa yksin, sillä useilla maakunnilla on vastaava tilanne. Laajennettu johtoryhmä käsitteli myös liikelaitoksen valmistelua, jossa asiakas on nostettu kaiken palvelutoiminnan keskiöön. Lue lisää

31 loka

Tiedote: Taloustyöryhmä 30.10.2018

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Juvalla torstaina 30.10. keskustelemaan valmisteilla olevan maakunnan konsernirakenteeseen liittyvästä talouspalvelujen kokonaisuudesta. Lue lisää

4 loka

TIEDOTE 4.10.2018 laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui Mikkelissä 4.10.2018 syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maakunnan liikelaitosvalmistelun organisointia ja osallisuustyön aloittamista osana uuden maakunnan rakentamista. Lue lisää

21 syys

Tiedote: Taloustyöryhmä 20.09.2018

Etelä-Savon maakuntauudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 20.09. syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. talous- henkilöstö- ja ICT:n palvelukeskuksen perustamisen valmistelutilannetta ja maakunnan kustannuslaskennan analytiikan kehittämistä. Lue lisää

12 syys

Tiedote: Maatalous/ Maatalouslomituksen järjestämisluonnos esiteltiin

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui Juvan Kannashovissa syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 11.9.2018. Ryhmä kuuli maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta, keskusteli maatalouslomituksesta ja kävi läpi maatalousvalmisteluryhmän linjaukset uuden maakunnan strategiavalmisteluun ja talousarvioon. Lue lisää

17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää