Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Kasvupalvelut / Etelä-Savossa valmistellaan yhteistyötä painottavaa työnhakijoiden kasvupalvelupilottia

Etelä-Savossa valmistellaan maakunta- ja soteuudistuksessa kasvupalvelupilottia, jossa tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen parantaminen uudessa maakunnassa, kertoo projektiasiantuntija Maria Laukkanen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. 

 

Maakunnallisen kasvupalvelupilotin valmistelu on juuri käynnistynyt 

Etelä-Savon ELY-keskuksen, TE-toimiston, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja kuntien kanssa yhteistyössä TEMin kanssa valmisteltavan kasvupalveluihin liittyvän pilotin aihe on: Eteläsavolaisten työllistymistä ja hyvinvointia edistävät uudet monialaiset palvelut; Kasvupalveluiden ja soten asiakasyhdyspinnat sekä palvelut heikossa työmarkkina-asemissa oleville. Pilotti on osa maakunnan kasvupalvelujen henkilöasiapalvelun valmistelua. Kuluvan vuoden aikana tehdään erilaisia valmistelutoimia kuten asiakasanalyysejä, palvelutarvearviointeja ja valmistellaan palvelumuotoilua. Palveluiden testaus ja asiakkaiden uudenlaiset palvelut voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Asiakastyö pilotissa käynnistyy vuonna 2019 ja mukaan voivat tulla myös yksityiset palvelutuottajat, kertoo Laukkanen. 

 

Pilotilla tavoitellaan uusia monialaisia palveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville

Etelä-Savon pilotissa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakija-asiakkaat. Nämä asiakkaat tarvitsevat työllistyäkseen usein myös terveys- ja sosiaalipalveluita eli monialaisia palveluja. Jatkossa on entistä helpompi hyödyntää sote-palveluja myös työnhakija-asiakkaiden palvelussa, kun järjestämisvastuu sekä sote- että kasvupalveluissa on siirtymässä maakunnalle, Laukkanen painottaa. 

 

Pilottia valmistellaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä soten, kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, asiakkaita unohtamatta. Pilotilla pyritään kehittämään nopeampia ja selkeämpiä palvelupolkuja heikossa työmarkkina-asemassa oleville kuuntelemalla asiakkaita ja heidän tarpeita palveluja suunniteltaessa, Laukkanen korostaa. 

 

Allianssimalli, jotta kukaan ei jäisi jumiin yhdyspintoihin 

Etelä-Savon kasvupalvelupilotissa on tarkoitus etsiä uudenlaisia tapoja toimia sekä järjestää ja tuottaa palveluja eli tehdään selvitystyötä ns. allianssimalliin. Jotta kukaan ei jäisi eri järjestelmien yhdyspintoihin jumiin, painottaa Laukkanen.  

 

Laukkasen mukaan Etelä-Savon pilottiin oli kirjattu valtion kehysriihessä myöhemmin julkaistu tavoite " Selvitetään työttömänä työnhakijoina olevien työkyvyttömien määrä ja arvioidaan niiden henkilöiden määrä, joilla on tunnistamaton työkyvyttömyys tai jotka ovat vaarassa tulla työkyvyttömäksi. Tavoitteena on kuitenkin aina työmarkkinoille osallistumisen lisääminen sen sijaan, että työnhakijoita ohjataan aiheettomasti pois työmarkkinoilta." 

 

Lisätietoja Maria Laukkanen, projektiasiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 139, maria.laukkanen(at)ely-keskus.fi 

 

Uutinen TEMin verkkosivuita: Kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvupalvelupiloteilla-valmistaudutaan-tulevaan .


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää