Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Alueiden kehittäminen, Kasvupalvelut - Yhteisten teemojen äärellä

Alueiden kehittäminen ja Kasvupalvelut -valmisteluryhmät pitivät yhteisen kokouksen Mikkelissä torstaina 22.8.2018.

Alueiden kehittäminen ja Kasvupalvelut -valmisteluryhmät pitivät yhteisen kokouksen Mikkelissä torstaina 22.8.2018.

Yhteiskokouksessaan valmistelutyöryhmät käsittelivät uuden Etelä-Savon maakunnan strategian valmisteluun liittyviä strategiakortteja eri teemoista. Keskusteluissa huomattiin kahden eri valmisteluryhmän yhteistyön hyödyllisyys. Vaikka ryhmillä oli eri näkökulmat strategian teemoihin, havaittiin paljon yhteneväisyyksiä ja myös uusia tapoja tarkastella asioita. Keskustelusta saatiin eväitä strategiakorttien viimeistelyyn. Tämän työvaiheen työlle määräaika on elokuun lopussa.

- Elinvoima-valmistelutyöryhmien yhteistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa sekä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa että uuden maakunnan palvelupolkujen kehittämisessä, totesivat vastuuvalmistelijat Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta ja Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Elinvoima-asioita maakuntauudistuksessa valmistelevat alueiden kehittämisen, alueiden käytön, kasvupalveluiden ja maatalouden valmisteluryhmät. Maakunnan strategiaa ja tehtäviä työstetään jatkossa myös näiden ryhmien yhteisissä työpajoissa. 

Elinvoima-valmistelutyöryhmien yhteistyön vahvistamiseen tarjoutui nyt hyvä mahdollisuus, kun maakuntauudistukselle tuli lisäaikaa lakien valmisteluaikataulujen muututtua.

Kasvo-pilotissa valmistellaan työnhakija-asiakkaiden uusia palveluja yhteistyössä

Kasvo-pilotissa on tavoitteena heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen parantaminen uudessa Etelä-Savon maakunnassa, ja se on osa maakunnan kasvupalvelujen henkilöasiapalvelun valmistelua maakunta- ja sote-uudistuksessa. Pilottia valmistelevat Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja kuntien kanssa. Pilotin projektisuunnitelma toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön 3.9.2018 mennessä.

Kuluvan vuoden aikana tehdään erilaisia valmistelutoimia kuten asiakasanalyysejä, palvelutarvearviointeja ja valmistellaan palvelumuotoilua. Jo nyt verkkokyselystä saatujen tulosten mukaan näyttää siltä, että asiakkaat toivovat henkilökohtaisen palvelun lisäämistä.

Palveluiden testaus ja asiakkaiden uudenlaiset palvelut voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Asiakastyö pilotissa käynnistyy vuonna 2019, ja mukaan voivat tulla myös yksityiset palvelutuottajat. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä on jatkossa entistä helpompi hyödyntää sote-palveluja myös työnhakija-asiakkaiden palvelussa, kun järjestämisvastuu sekä sote- että kasvupalveluissa on samassa maakuntakonsernissa.

Lisätietoja

Alueiden kehittäminen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen(at)esavo.fi

Kasvupalvelut -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Juha Pulliainen, puh. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus

Alueiden kehittäminen ja Kasvupalvelut -valmisteluryhmät ovat Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevia työryhmiä, joita on yhteensä 11 kpl.

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen nettisivut osoitteessa www.etela-savo.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää