Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala esittävät yhteisen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluita tuottavan yhtiön perustamista

Talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä on kartoitettu vuoden 2018 ajan osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua. Kartoituksen perusteella esitetään, että kolmen maakunnan alueelle perustetaan yhteinen yhtiö, johon neuvotteluissa mukana olleet osapuolet toteuttavat liikkeenluovutukset.

Hankintalain muutosten myötä kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden palvelutuotannon jatkuvuus turvataan perustamalla rinnakkainen sisaryhtiö, joka tuottaa palveluita kuntakonserneihin kuuluville yhtiöille. Perustettavissa yhtiöissä työskentelee yhteensä noin 450 henkilöä, ja yhtiöiden arvioitu liikevaihto on n. 57 miljoonaa euroa. 

Yhteisen yhtiön etuna on ennen kaikkea palveluvolyymien kautta saatava kustannustehokkuus sekä mahdollisuudet vahvistaa monialaista osaamista. Rinnakkaisilla ja kooltaan tasavertaisilla maakunnilla on siten loistava tilaisuus yhteisten toimintojen kehittämiseen. Yhteistyö on myös maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen valtionhallinnon suositusten mukaista.

Saitan toimitusjohtaja Salli Kortelainen, Pttk:n toimitusjohtaja Kari Alvila ja Siun Talouden toimitusjohtaja Anne Kosonen pitävät kaikki yhteistä yhtiötä parhaana vaihtoehtona:

”Laajemman omistajakunnan sekä ICT:n ja talouden yhteistyöllä meillä on entistä paremmat edellytykset kehittää palveluita maakunta- ja kuntaorganisaatioiden tarpeisiin sekä kehittyä monialaisena asiantuntijaorganisaationa”.

Myös Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen näkee uuden yhtiön hyödyllisenä:

”On Etelä-Savon edun mukaista hakea kumppanuutta Etelä- ja Pohjois-Karjalan kanssa talous-, henkilöstö- ja ICT-palveluissa. Yhteistyö onkin tiivistynyt kevään aikana, ja valmistelu on edennyt suunnitellusti. Valmistelussa mukana olleet henkilöt puoltavat yhteisen yhtiön perustamista. Etelä-Savossa ei ole maakunnallista yhtiötä, minkä vuoksi päätökset yhtiöön mukaan lähtemisestä tehdään kunnissa ja kuntayhtymissä erikseen. Etelä-Savon maakuntaliitto, Vaalijalan kuntayhtymä ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä käsittelevät asian hallituksissaan elo-syyskuun aikana. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus käsittelee asian, kun maakuntia koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.”

Päätökset uusien yhtiöiden omistajaorganisaatioissa vahvistuvat syksyn aikana, ja päätösten pohjalta syntyvien yhtiöiden toiminta käynnistyy 1.1.2019.

Uuden yhtiön perustamisneuvotteluissa ovat olleet mukana Etelä-Karjalan alueella toimiva Saimaan talous ja tieto Oy sekä Pohjois-Karjalan alueella toimivat Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy. Etelä-Savon maakunnasta neuvotteluissa ovat olleet mukana Mikkelin kaupunki sekä maakunta- ja sote-uudistuksessa uuteen Etelä-Savon maakuntaan liittyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ja Vaalijalan kuntayhtymä. 

Valmisteilla olevan maakunta- ja sote-uudistuksen myötä maakunnista tulee palvelukeskusyhtiön merkittäviä omistajia sosiaali- ja terveyspiirien omistamien osakkeiden siirtyessä maakunnille. Yhtiön muut omistajat ovat Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueen kuntia ja kuntatoimijoita.

Etelä-Karjalassa kuntien ja kuntayhtymien talous- ja ICT-palvelut yhdistettiin Saimaan talous ja tieto Oy:öön, Saitaan 10 vuotta sitten. Pohjois-Karjalassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut yhtiöitettiin Siun Talouteen vuonna 2017. Alueen ICT-palveluista vastaa kuntien ja kuntayhtymien omistama Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka on nykymuodossa aloittanut toimintansa jo 2009.

Etelä-Savon maakunnassa palvelukeskusmallia on valmisteltu parin vuoden ajan, ja esitysten myötä tulevan maakunnan muodostavissa organisaatioissa työskenteleviä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita on siirtymässä uuteen yhtiöön vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää