Tiedotteet ja uutiset


TIEDOTE 4.10.2018 laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui Mikkelissä 4.10.2018 syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maakunnan liikelaitosvalmistelun organisointia ja osallisuustyön aloittamista osana uuden maakunnan rakentamista.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Pentti Mäkinen kertoi ajankohtaisista asioista. 

- Uusia tietoja aikataulusta on kuultu tällä viikolla. Maakunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisen projektijohtajan Päivi Nergin mukaan on täysin mahdollista, että eduskunta äänestää lakipaketeista vielä ennen joulua. Tämän mukaan me nyt etenemme Etelä-Savossa, Mäkinen kertoi.

Koetalousarviolla simuloidaan vuoden 2021 tilannetta

Maakunnan aloittaisvuoden, eli vuoden 2021 talousarviota simuloidaan laatimalla koetalousarvio. Etelä-Savossa koetalousarvion laatiminen aloitettiin jo keväällä 2018, jolloin maakuntaan yhdistyvistä organisaatioista kerättiin vuoden 2017 tilinpäätöstietoja.

- Nyt alkusyksyn aikana tietoja ryhmitellään valtiovarainministeriön edellytysten mukaisesti, sekä arvioidaan muun muassa järjestäjätoimintojen ja liikelaitosten toimintatuotot ja -kulut erikseen. Talousnäkökulman lisäksi valmistuva koetalousarvio palvelee maakunnan toimintojen ja strategian suunnittelua, uudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä kertoi koetalousarviovalmistelusta.

Yleiskatteisen rahoituksen arviot olivat 26.9.2018 yhteensä 561 miljoonaa euroa, eli 4041 euroa asukasta kohden. Muutos noin 8,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin nykytaso, mikä tekee asukasta kohden noin 64 euroa vähemmän nykyiseen verrattuna. Sipilän mukaan arviot päivittyvät kuitenkin jatkuvasti, sen mukaan, miten esimerkiksi rahoituksen myöntämisen kriteeristöt muuttuvat. Koetalousarvio palautetaan valtiovarainministeriölle helmikuussa 2019. Maakunnan perustamiskustannusten analyysi (ns. riskiarviotarkastelu) palautetaan marraskuussa 2018.

Maakunnan liikelaitosvalmistelussa haetaan vahvaa asiakaslähtöisyyttä

Maakuntauudistuksen valmistelun edetessä tarkentuu myös Etelä-Savon maakunnan liikelaitoksen palvelutuotanto ja toimintamalli. Tavoitteena on toiminnan järjestäminen niin, että palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Tässä avaimena on prosessiajattelu ja prosessijohdettu organisaatio. Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta suunnitelleet Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtaja Seppo Lokka ja Sosterin johtaja Panu Peitsaro esittelivät asiaa kokouksessa.

- Tarvitsemme uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja. Emme pärjää sillä, että jatkamme samalla tavalla kuin ennen. Meillä on Etelä-Savossa tavoitteena erittäin asiakaslähtöinen malli, jolla haetaan myös erottautumista muista maakunnista, Lokka ja Peitsaro kertoivat.

Maakunnan liikelaitoksen koko toiminnan keskiössä on asiakas ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen, mikä vastaa myös maakuntastrategiaa, jonka keskiössä on hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen.

- Maakunnassa meillä on Sosterissa pitkälle viety asiakaslähtöinen prosessiajattelu, tämä on yksi keskeisiä lähtökohtia, joita hyödynnämme maakunnan liikelaitoksessa. Maakunnan liikelaitoksesta tulee prosessijohdettu organisaatio, Lokka kertoi toimintaperiaatteista. 

- Prosessiajattelussa kustannustehokkuutta haetaan sillä, että johtamisen avulla rikotaan täysin organisaation sisäinen siiloutuminen ja osaoptimoinnin mahdollisuus, jossa asiakasta helposti pompotellaan luukulta toiselle. Palveluiden tarjonnan täytyy käytännössä olla niin notkeaa, että asiakas saa asiansa heti käsittelyyn. Maakuntana meillä on mahdollisuus erottua tässä positiivisesti, Peitsaro sanoi.

Tämä vuoden loppuun mennessä liikelaitossuunnittelun yhteydessä tehdään valmistelevaa esisuunnittelua. Vuoden vaihteen jälkeen siirrytään konkreettiseen suunnitteluun, kuten palveluverkon suunnitteluun. Liikelaitoksen lähtökohtana on myös se, että tulevassa maakuntakonsernissa on yhteiset talous-, henkilöstö, ja ict-hallinnon palvelut.

Laajennettu johtoryhmä kävi keskustelua liikelaitosvalmistelun päälinjauksista ja nimesi kokouksessaan liikelaitoksen valmistelun koordinaatioista ja suunnittelusta vastaaviksi Panu Peitsaron ja Seppo Lokan. Valmistelua tukevaan työryhmään nimettiin Niina Kaukonen, Tuija Haatainen, Ilkka Jokinen, Juha Pulliainen, Maija Puurunen, Sami Sipilä ja Sampsa Kinnunen. Todettiin myös, että suunnittelun edetessä työhön osallistetaan myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Muutosvalmennusta henkilöstön tueksi

Sote- ja maakuntauudistus koskettaa Etelä-Savossa noin 141 000 maakunnan asukasta ja noin 8000 työntekijää. Maakunnan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa tukipalveluiden työntekijöistä sekä valtion aluehallinnon työntekijöitä, maakuntaliiton työntekijät ja osa kuntien työntekijöistä (mm. maatalouslomitus). Kyseessä on Suomen työmarkkinahistorian ylivoimaisesti suurin henkilöstön uudelleenorganisointi.

- Muutoksen onnistunut läpivienti edellyttää inhimillistä johtamisotetta, henkilöstön mukanaoloa ja hyvää muutosjohtamista, hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula sanoi.

Muutosvalmennuksen toteutustapaa ja sisällön suunnittelua varten on käynnistetty Kohti uutta Etelä-Savoa - muutosvalmennuksen suunnitteluhanke. Hanke on Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoittama (ESR) hanke ja se toteutuu ajalla 1.9.2018-28.2.2019.

Osallisuustyö on käynnistynyt maakuntauudistuksen valmistelussa

Etelä-Savon maakunnan osallisuustyö etenee. Esimerkiksi järjestöjen osallisuutta uuden maakunnan valmistelussa valmistellaan kehittämällä järjestöjen neuvottelukuntaa. Järjestöjen edustajien kanssa on neuvoteltu tiiviisti.  Neuvottelukunta tulisi toimimaan uuden maakunnan kumppanina. Valmistelussa käydään tiivistä vuoropuhelua järjestökentän kanssa ja viedään prosesseja eteenpäin yhteistyössä ja samanaikaisesti. Myös kuntien kanssa lisätään yhteistyötä osallisuustyössä. Nuorten osallisuuden edistämisessä on muun muassa päätetty ottaa askelia kohti maakunnallista nuorisovaltuustoa.

Laajettu johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13.12. klo 9-11.

Lisätietoja

Pentti Mäkinen, muutosjohtaja, p. 050 500 2584
Liikelaitosvalmistelun vastuuvalmistelijat Seppo Lokka p. 044 794 3671 ja Panu Peitsaro p. 044 417 3328


18 joulu

Tiedote: Maatalous/Maatalous –valmistelutyöryhmä toivoo yhteistyön paikkoja konsernirakenteeseen

Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä piti vuoden viimeisen kokouksensa 18.12.2018 Mikkelissä. Uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelussa työryhmä toivoi huomioitavan, että organisaatioon luodaan tarpeeksi yhteistyön mahdollistavia paikkoja. Syksyn aikana valmistuneet maatalouteen liittyvät selvitykset sekä maatalouslomituksen päätöksentekojärjestelmän ja lakiluonnoksen valmistelu herättivät aktiivisen keskustelun. Lue lisää

13 joulu

Maakuntauudistuksen laajennettu johtoryhmä käsitteli taloutta ja liikelaitosvalmistelua

Laajennettu johtoryhmä kokoontui Pieksämäellä 13.12.2018. Johtoryhmä kävi läpi muun muassa valmisteilla olevaa koetalousarviota. Uuden maakunnan rahoituksen tasossa on edelleen monia epävarmuustekijöitä. Etelä-Savo ei kuitenkaan ole tilanteessa yksin, sillä useilla maakunnilla on vastaava tilanne. Laajennettu johtoryhmä käsitteli myös liikelaitoksen valmistelua, jossa asiakas on nostettu kaiken palvelutoiminnan keskiöön. Lue lisää

31 loka

Tiedote: Taloustyöryhmä 30.10.2018

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Juvalla torstaina 30.10. keskustelemaan valmisteilla olevan maakunnan konsernirakenteeseen liittyvästä talouspalvelujen kokonaisuudesta. Lue lisää

4 loka

TIEDOTE 4.10.2018 laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui Mikkelissä 4.10.2018 syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maakunnan liikelaitosvalmistelun organisointia ja osallisuustyön aloittamista osana uuden maakunnan rakentamista. Lue lisää

21 syys

Tiedote: Taloustyöryhmä 20.09.2018

Etelä-Savon maakuntauudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 20.09. syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. talous- henkilöstö- ja ICT:n palvelukeskuksen perustamisen valmistelutilannetta ja maakunnan kustannuslaskennan analytiikan kehittämistä. Lue lisää

12 syys

Tiedote: Maatalous/ Maatalouslomituksen järjestämisluonnos esiteltiin

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui Juvan Kannashovissa syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 11.9.2018. Ryhmä kuuli maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta, keskusteli maatalouslomituksesta ja kävi läpi maatalousvalmisteluryhmän linjaukset uuden maakunnan strategiavalmisteluun ja talousarvioon. Lue lisää

17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää