Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Kasvupalvelut henkilöasiakkaat/ Asiakas -ja hanketoimijakyselyjen sekä työpajojen tulokset vahvistavat valmistelun suuntaa

Kasvupalvelujen valmisteluryhmän henkilöasiakkaat -alatyöryhmä käsitteli 9.10.2018 Juvalla pidetyssä kokouksessa asiakaskyselyjen, hanketoimijoille osoitettujen kyselyjen sekä työpajojen tuloksia. - Asiakas -ja hanketoimijakyselyjen sekä työpajojen tulokset vahvistavat valmistelun suuntaa, kiteyttää johtaja Sirkka Rytkönen Etelä-Savon TE-toimistosta. 

Asiakaskyselyjen tuloksissa painottuu henkilökohtaisen palvelun tarve 

Asiakaskyselyn palautteissa nousee vanhasti esiin henkilökohtaisen palvelun tarve. Tukea tarvitaan esim. sähköiseen asiointiin, osaamisen kehittämiseen liittyviin asioihin, tietoa laaja-alaisesti opintoihin ja opiskeluun liittyen sekä työnhakutaitoihin liittyvää sparrausta. - Asiakaskyselyyn saatiin vastauksia Webropolista sekä paperilomakkeille yli 100. Tämän lisäksi asiakkaita haastateltiin Etelä-Savon TE-toimiston toimipaikoissa, kertoo Maria Laukkanen, Kasvo-kasvupalvelupilotin valmistelija Etelä-Savon ELY-keskuksesta. 

Hanketoimijat painottivat moniammatillisen yhteistyön kehittämistä asiakkaan työttömyyden pitkittymisen ehkäisemässä 

Hanketoimijat painottivat vastauksissaan myös henkilökohtaista palvelua sekä moniammatillisen työn aloittamista nopeammin asiakkaan tueksi. Vastauksista näkyy, että oman henkilöstön kouluttaminen palvelujen tunnistamiseen ja osaamiseen on tarpeen sekä verkostotyöhön oppiminen. 

Työpajojen pitämistä jatketaan 

Syyskuussa pidettyjen työpajojen pitämisellä tavoiteltiin tiedottamisen lisäämistä kasvupalveluista ja piloteista, edistettiin tutustumista toimijoiden kesken sekä kerättiin tietoa ja ideoita palvelujen valmisteluun. 

Työpajoissa nousi ideoina henkilökohtaisen palvelun lisäämistarve, toimijoiden välisen päällekkäisen työn poistaminen, asiakkaan osallistaminen ja palvelut yrityksille asiakkaiden työllistymiseen liittyen, terveyspalvelut ja aktiivinen ohjaus niihin luettelee Johanna Ilmoni, kasvupalvelukoordinaattori, henkilöasiakkaat Etelä-Savon TE-toimistosta. Uusia työpajoja pidetään vielä loppuvuonna 2018.  

Kokouksessa esiteltiin Etelä-Savossa toimineita hankkeita ja niiden tuloksia mm.  Totta-hanke/Puumala 2017 – 18, Yhteistä ymmärrystä hanke 2016 Puumala, Sisarmeet ja MEET -hanke 1.2.2008 - 31.12.2010, NASEVA - Nuorten ammattilaisten valmennushanke 1.10.2010 - 28.2.2015, Muuntamo-hanke, Osatyökykyisille tie työelämään, Into Savonlinnan seutu moniammatillinen nuorten palvelu-ja ohjausverkosto. Hankkeiden hyviä käytänteitä käytetään valmistelussa. 

Seuraava kokous ti 4.12. kello 13 - 15.30 Juvalla, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja: 

  • Sirkka Rytkönen, johtaja, p. 0295 044 123 sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi 
  • Maria Laukkanen, Kasvo-kasvupalvelupilotin valmistelija, p.0295 024 139 maria.laukkanen(at)ely-keskus.fi  
  • Johanna Ilmoni, kasvupalvelukoordinaattori, henkilöasiakkaat, p. 0259 044 049 johanna.ilmoni(at)te-toimisto.fi 

Kasvupalvelut työryhmä on yksi kahdestatoista Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä. Henkilöasiakas - alatyöryhmä on toinen kasvupalvelut työryhmän alatyöryhmistä.


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää