Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Tietohallintotyöryhmä kävi läpi maakunnan ict-tilannetta

Maakunnan ict:n valmistelutilannetta käytiin läpi Tietohallintotyöryhmässä (24.10.).  Verkkokokouksena pidetyssä tapaamisessa puhuttiin pitkästi tietohallinnon toimintamallityöstä, jossa on edistetty muun muassa palveluja ja tietohallinnon roolia.

Seuraavaan työryhmän kokoukseen on tarkoitus saada jo toimintamallin palveluaihoita. Lopullisessa mallissa täytyy ottaa vielä huomioon myös tulevan maakunnan toiveet tietohallinnon roolista ja ratkaisut Itä-Suomen talous- ja henkilöstöhallinnon suhteen.

Itä-Suomen talous- ja henkilöstöhallintoyhtiö on perustettu. Näillä näkymin sinne siirtyy ict-puolelta pääasiassa nykyisiä ostopalveluja.

Työryhmä pohti myös, mitä rooleja maakunnan ict-työhön tarvitaan siinä vaiheessa, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat edenneet. Näillä näkymin uusia rooleja ovat ainakin sähköisen asioinnin kehittämisen asiantuntija, sote-järjestelmien teknistä tietoarkkitehtuuria tekevä tietojärjestelmäasiantuntija ja projektikoordinaattori. Kekustelussa nousivat esiin myös työasema- ja telepalvelujen asiantuntijoiden roolit.

Merja Ikäheimonen, Tarja Vellonen ja Tuomo Laakso maakunnan tietohallintoryhmän kokouksessa.
Merja Ikäheimonen, Tarja Vellonen ja Tuomo Laakso istuivat kokouksessa Etelä-Savon maakuntaliitossa.

Vimanasta lähdössä kriittinen lausunto

Työryhmän puheenjohtaja Merja Ikäheimonen loi katsauksen maakunta- ja sote-valmistelun valtakunnalliseen tilanteeseen. Lakien läpimenoa eduskunasta pidetään edelleen mahdollisena ja näillä näkymin myös rahoitus jatkuu, vaikka lait viipyisivät.

Työryhmä kävi läpi myös Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntoa Vimana Oy:stä, jonka tarkoitus on palvelukeskuksena mahdollistaa maakuntien tarvitsemat digitalisaatio- ja ict-palvelut. Maakunnan tietohallintovalmistelijoiden valmisteleva lausunto on kriittinen: palvelukeskuksen taloushyödyt epäilyttävät ja kokemukset valtakunnallisista keskuksista ovat huonoja.

Ikäheimoinen kertoi työryhmälle maakunnan soten tarvitseman asiakas- ja potilastietojärjestelmän tilanteesta. Kilpailutus etenee, sillä kolmas neuvottelukierros kolmen kilpailussa jäljellä olevan toimittajan kanssa on käyty läpi. Nyt on alkamassa varsinaisen tarjouspyynnön valmistelu, joka lähtenee vuoden lopulla. Valintapäätöstä tehtäneen ensi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Työryhmä pohti arkkitehtuurin työvälineiden, Arkin ja QPR:n käyttöä jatkossa. QPR:stä on tullut ilmainen julkishallinnolle ja siinä on paremmat ominaisuudet joissain suhteessa kuin Arkki-ohjelmassa.

Etelä-Savon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli on liki valmis. Sen sijaan valtakunnallista arkkitehtuurin mallia ei ole tehty ja sitä aletaan nyt työstää.

Maakunnan ensimmäinen talousarvio tehty tietohallinnolle

Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon taloutta vuodelle 2021 on jo hahmoteltu nykyisten kustannusten perusteella. Tulevan maakunnan käyttötalous liikkuisi noin 24,3 miljoonan euron tasolla, josta palvelujen ostoihin käytettäisiin yhteensä 19,3 ja investointeihin noin 6,5 miljoonaa euroa. Investoinneista 4,8 miljoonaa euroa kuluisi asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.

– Olen verrannut muiden maakuntien budjetteihin ja aika hyvin olemme samassa linjassa, Ikäheimonen kertoo.

Tietohallinto työllistäisi noin 40 nykyisiä Essoten, Sosterin, Pieksämäen kaupungin, maakuntaliiton ja pelastuslaitoksen työntekijää.

Tulevan maakunnan tietohallintopalvelujen järjestämisen ja tuottamisen valmistelua on jatkettu asiantuntijatoimittajien kanssa pohtimalla ict-palvelujen tuotteistamista. Näillä näkymin Tietohallintopalvelut-yksikkö tarjoaa palveluja maakunnan konsernille ja liikelaitoksille sekä mahdollisesti myös yrityksille, jotka tuottavat maakunnalle sote- ja muita palveluja.

– On käynyt selväksi, että kovin pieniä tuotteita ei kannata tehdä. Taso voisi olla vaikkapa sellainen, että esimerkiksi intra-palvelut sisältäisivät laitteet, tietoliikenteen ja tietoturvapalvelut, Ikäheimonen pohtii.

Lisätietoja

Merja Ikäheimonen
Puheenjohtaja
Tietohallintotyöryhmä
merja.ikaheimonen [at] essote.fi
044 351 2513


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää