Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen.

Työryhmä täsmensi ryhmän työskentelylle asetetut tavoitteet, niistä johdetut tehtävät ja valmisteluaikataulun. Työryhmän tulee laatia raportti Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmälle vuoden 2017 huhtikuun loppuun mennessä.

Raportissa tulee olla toimenpide-ehdotukset palvelujen tuottamisesta, organisoitumisesta yksiköittäin ja maakunnan tasolla sekä ehdotukset mahdollisista yhteistyökuvioista muiden maakuntien kanssa. Raporttiin sisällytetään myös esitykset tarvittavan henkilöstön määrästä ja taloudellisista resursseista.

Valmistelutyöryhmä on jakautunut kahteen alatyöryhmään, joista toinen tarkastelee terveysvalvonnan kokonaisuutta ja toinen eläinlääkintähuoltoa.

- Alatyöryhmien asiantuntijat tuovat oman käytännönläheisen osaamisensa ja näkökulmansa tulevaisuuden palvelujen suunnitteluun ja toteuttamismalleihin, toteaa työryhmän puheenjohtaja Sampsa Kinnunen.

Valmistelutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13. joulukuuta klo 12 Juvalla Kuninkaankartanossa.

Ympäristöterveydenhuollon työryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Lisätietoja
Työryhmän puheenjohtaja Sampsa Kinnunen, 044 775 4752

Lisätietoja maakuntauudistuksesta
  www.es2019.fi.


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää