Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutason määrittely sekä varautumisen valmistelutyö ovat painopisteinä pelastustoimen valmistelutyöryhmässä

Pelastustoimen valmistelutyöryhmän kokouksessa 11.1.2017, tarkasteltiin hallituksen linjausta pelastustoimen järjestämisestä 18 maakunnassa, joka tarkoittaa, että Etelä-Savossa on jatkossakin oma pelastuslaitos.

Hallituksen linjauksen perusteella ensihoito sekä pelastustoimi järjestetään kaikkien 18 maakunnan alueilla. Tämä tulee mahdollistamaan pelastustoimen osallistumisen ensihoitotoimintaan maakunnan omana toimintana, mikäli sosiaali- ja terveystoimi niin päättää.

Pelastustoimen työryhmä perustaa ensihoidon ja pelastustoimen alatyöryhmän, jonka tavoitteena on ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön tiivistäminen sekä uusien toimintamahdollisuuksien kartoittaminen vuoden 2017 aikana. Työryhmä käy läpi pelastustoimen ja ensihoidon (SOSTER ja ESSOTE) palvelutuotannon, joiden pohjalta hahmotellaan yhteistä palvelutuotantoa, toimialakohtaiset erityistarpeet huomioiden.

Maakuntahallinnolla on 25 lakisääteistä tehtävää, joiden toiminta on kyettävä turvaamaan kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämän edellytyksenä on osaava ja monialainen varautuminen, joka vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä jo maakuntahallintouudistuksen suunnittelusta alkaen. Varautuminen on pelastustoimen valmistelutyöryhmän yksi painopistealueista, ensihoidon ja pelastustoimen yhteistoiminnan sekä uudistuksen antamien mahdollisuuksien selvittämisen lisäksi. Maakuntatason varautuminen perustuu maakunnan, kuntien sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden yhteenlaskettuun suorituskykyyn.  

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminta-alue muuttuu maakuntauudistuksen yhteydessä Joroisten ja Heinäveden irtautuessa Etelä-Savosta. Tuleva maakuntauudistus antaa mahdollisuuden kehittää ja uudistaa pelastustoimea, millä pystytään vastaamaan vuoden 2020 haasteisiin. Väestökehitys tulee olemaan iso haaste, joka on ollut jo nyt havaittavissa; väestö vähenee ja vanhenee. Pelastuslaitoksen tehtävämäärät eivät kuitenkaan laske suhteessa väkiluun, vaan väestön ikääntyessä palveluntarve kasvaa. Maakuntauudistuksen yhteydessä on mahdollisuus kehittää pelastustoimea, toimintaa ja toimintamalleja, niin, että tuleviin haasteisiin pystytään vastaamaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämä mahdollisuus pyritään nyt hyödyntämään.

Seuraavat pelastustoimen valmistelutyöryhmän kokoukset ovat:

24.3.2017 klo 13, Mikkeli
21.4.2017 klo 13, Mikkeli
19.5.2017 klo 13, Mikkeli

Lisätietoja

Seppo Lokka
pelastusjohtaja/Etelä-Savon pelastuslaitos
0201 3344 00
seppo.lokka@espl.fi

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntauudistuksesta www.es2019.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää