Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Johtoryhmä / Valtakunnallisen valmistelun etenemiseen reagoidaan tarkentamalla valmistelun rakennetta maakunnassa

Johtoryhmä kävi kokouksessaan läpi uudistuksen ajankohtaisen kokonaistilanteen. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaista on tullut uusi luonnos, joka lähtee lausuntokierrokselle helmikuun 2017 lopussa.  Toinen hallituksen linjaama kokonaisuus koskee Soten valinnanvapausmallia, joka myös tukee lausunnoille maakuntiin lähiaikoina. Pelastustoimen osalta edetään tällä hetkellä 18 maakunnan mallin mukaan, mikä on ollut vahvasti maakuntien tahtotilan mukaista. Myös muista lainsäädäntökokonaisuuksista tullaan lausumaan alkuvuoden aikana. Uudistuksen johtoryhmällä on keskeinen rooli lausuntojen valmistelussa.

Talous puhutti

Maakuntien tulevaa rahoitusta koskien johtoryhmä keskusteli, julkisuudessa esitetyistä laskelmista, jotka on laadittu hallituksen rahoituslakiluonnoksen pohjalta. Etelä-Savon osalta tilanne vaikuttaa haastavalta. Vaikuttamistyötä asian suhteen jatketaan. Etelä-Savo tilaa käyttöönsä myös omat tarkemmat laskelmat uudistuksen valmistelun käyttöön.

Digi, ICT ja henkilöstöasioiden valmistelun kysymykset tulevat ajankohtaiseksi nopealla aikataululla

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisessa valmistelussa Digi- ja ICT kysymykset ovat nyt nousseet ajankohtaiseksi. Etelä-Savon valmistelussa on huomioitava tämän osa-alueen haastava kokoanisuus nyt kun valtakunnalliset reunaehdot ovat hiukan tarkentuneet. Johtoryhmä valmistautuu tähän laajentamalla Sote-ICT ryhmää käsittelemään myös muuta ICT kokonaisuutta kuin soten järjestelmiä.

Vastaavaa tarvetta on myös henkilöstöpuolen valmistelun osalta. Henkilöstöryhmien edustajien kanssa valmistelun etenemisestä keskustellaan heille suunnatussa tilaisuudessa 30.1.2017. Koko henkilöstölle suunnattua henkilöstöinfoa valmistellaan pidettäväksi 24.2.2017. Info tullaan järjestämään monipuolisia sähköisen osallistumisen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kuntien ja maakuntien varautumiseen poikkihallinnollinen alatyöryhmä

Osana pelastustoimialan sektoria on myös alueen varautumisen tehtävät, joiden painopiste tähän saakka on ollut kunnissa. Uudistuksen myötä myös maakunnan rooli kasvaa varautumisen tehtävissä. Tähän valmisteluun pelastustoimialan valmistelutyöryhmä valmistautuu varautumisen alatyöryhmällä, johon kutsutaan tarvittava määrä asiantuntijoita.


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää