Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutason määrittely sekä varautumisen valmistelutyö ovat painopisteinä pelastustoimen valmistelutyöryhmässä

Pelastustoimen valmistelutyöryhmän kokouksessa 24.3.2017, tarkasteltiin maakuntauudistuksen tilannetta. Pelastustoimen uudistuksen alatyöryhmänänä on toiminut  ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on yhteistyön kehittäminen. Yhteinen tavoite on valmistautua  vuoden 2019 muutoksiin ja työskentelyn lähtökohtia ovat:
 

  • maakunnan tulee järjestää pelastustoimi
  • maakunnan tulee järjestää ensihoito (terveydenhuollon vastuulla)
  • näiden tarkoituksenmukainen yhteensovittaminen yhteistyössä.

Pelastustoimen ja varautumisen työryhmä totesi, että työ vaatii vielä jatkovalmistelua, jonka yhteydessä avataan tarkemmin toimintatilastoja ja kartoitetaan minkälaisia tehtäviä on ollut aikaisempina vuosina. Lisäksi arvioidaan myös moniammatillisen yksikön tehtäviä: mitä ne voisivat olla, arvioiden myös tehtävien määrää. Uudistuksen ja lainvalmistelun edetessä tuetaan myös STM:n tiekartan mukaisen ensihoidon valmisteluryhmän työskentelyä.

Kokouksessa käsiteltiin luonnoksia pelastustoimen valmistelutyöryhmän väliraportista ja maakunnan varautumistehtävän organisoinnista.

Seuraavat pelastustoimen valmistelutyöryhmän kokoukset ovat:

21.4.2017 klo 13, Mikkeli

19.5.2017 klo 13, Mikkeli

Lisätietoja

Seppo Lokka

pelastusjohtaja Etelä-Savon pelastuslaitos

0201 3344 00

seppo.lokka@espl.fi

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntauudistuksesta www.es2019.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää