Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta. Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018.

Kokouksen aluksi keskusteltiin valmisteluaikatauluista. Kokouksen puheenjohtaja, muutosjohtaja Pentti Mäkinen totesi, että valtakunnallisesti keskeistä on se, että hallitus esittää tänään 8.3. eduskunnalle uusien maakuntien perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista 1.1.2020 alkaen. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen lait kesäkuussa 2018. 

Etelä-Savon valmistelutilanne - väliaikaishallinnon käytännön järjestelyt

Maakuntauudistus siirtyy lakien hyväksynnän jälkeen seuraavaan vaiheeseen, eli ns. väliaikaishallintoon (VATE). Etelä-Savossa VATEn kokonpano on päätetty neuvotteluissa huhtikuussa 2017, ja tällä hetkellä toimielin toimii laajennetun johtoryhmän nimellä. 

Esivalmistelun rahoituksella on voitu palkata valmisteluhenkilöstöä. Tällä hetkellä avoinna on myös kahden ICT-asiantuntijan sekä viestintäasiantuntijan sekä lakimiehen tehtävät. Lisärekrytointeja avautuu lisää lähiviikkoina liittyen ainakin sopimuskannan selvittämiseen, hankintoihin ja asiakasohjaukseen. 

Väliaikaishallinnon aloitettua myöntää valtio sille 100 % rahoituksen. Tähän saakka Etelä-Savossa valmisteluhenkilöstö on pysynyt työsuhteissa omaan taustaorganisaatioonsa ja organisaatiot ovat laskuttaneet maakuntaliittoa, jolle valtion erillisrahoitus on myönnetty. 

Talousvalmistelun tilannekatsaus

Talousvalmistelu on maakuntauudistuksen valmistelun keskeisimpiä asioita. Tällä hetkellä taloudessa on paljon erilaista valmistelua käynnissä. 

-    Etelä-Savossa kerätään parhaillaan yhteensä 19 organisaatiolta tilinpäätöstietoja 2017 ja talousarvion 2018 tietoja. Tavoitteena on saada mahdollisimman oikea kuva uuden maakunnan talouden lähtökohdista, maakuntauudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä kertoi.
 
Maakunnan toiminnan ja talouden simuloinnit on aloitettu ministeriöiden johdolla. Etelä-Savon osalta simuloinnit on aloitettu tammikuussa ja ne kestävät maaliskuun loppupuolelle. Uuden maakunnan talousarviota simuloidaan syksyllä 2018, ja simuloinnin tuloksena laaditaan uudelle maakunnalle talousarvio vuodelle 2019. 

Keskusteltiin myös siitä, että valtiovarainministeriön 28.2.2018 julkaistut rahoituslaskelmat ovat Etelä-Savon osalta 567,4 miljoonaa euroa vuodessa. Luku on nykytilanteeseen verrattuna 3,1 miljoonaa euroa vähemmän. Sote-palveluihin olisi tulossa 4,6 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin nykytilanteessa, muihin palveluihin vähemmän rahaa noin 8 miljoonaa. Luvut ovat alustavia. Uudet VM:n laskelmat tulevat huhtikuussa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön valmistelun tilanne
 
Kuten aiemmin tällä viikolla on tiedotteella kerrottu, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli. Kumppanuus perustuisi yhteiseen omistukseen ja kehittämistyöhön.

Selvitystyö on kesään mennessä tehty, tämän jälkeen tehdään päätökset yhtiöön mukaan lähtemisestä. 
 
Valinnanvapauspilotin valmistelu
 
Keskusteltiin valinnanvapauspilottitilanteesta. Etelä-Savosta lähtee hakemus 15.3. Hakemuksen sisältöä muokataan viimeiseen asti. Valinnanvapauspilotit toteutetaan 1.7.2018 alkaen. Valtion talousarviossa pilotteihin on varattu rahaa 100 miljoonaa euroa. Arviolta 5-6 maakuntaa pääsee toteuttamaan pilotteja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana. Pilotoinnissa mukana olevat elementit ovat sote-keskukset ja suunhoidon yksiköt, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti. 

Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. 
 
Maakuntastrategian valmistelu
 
Maakuntastrategian valmistelu aloitettiin loppuvuona 2017. Strategian keskiössä on eteläsavolainen ihminen ja hänen tarpeensa, joihin maakunnan on pystyttävä vastaamaan. Maakunnan kärkinä, ihmisen ympärillä, jatkavat myös tässä strategiassa metsä, vesi ja ruoka. Ihmiseen taas liittyy kiinteästi hyvinvointi.

-    Parhaillaan on käynnissä kysely uuden maakunnan henkilöstölle strategian teemoista ja maakuntakonsernin arvopohjasta. Kyselyn aukioloa tullaan vielä pidentämään, jotta kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan, kertoi strategian valmistelusta vastaava hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula maakuntaliitosta.

Laajennetulle johtoryhmälle ja valmisteluryhmien puheenjohtajille on niin ikään kysely yllä esitettyjen teemojen kokonaisuuksista. Kyselyiden anti toimitetaan laajennetulle johtoryhmälle myöhemmin. 

Laajennettu johtoryhmä kävi keskustelua uuden maakunnan hallinnon sijoittumisesta

Kokouksessa keskusteltiin maakuntakonsernin, kuten tulevien maakuntaviraston ja liikelaitoksen hallinnon sijoittumisesta.  Laajettu johtoryhmä evästi jatkovalmistelua. Päätettiin, että selvitetään mihin sijoitetaan maakuntakonsernin hallinnon toimipisteet. Esitykset valmistellaan toukokuun kokoukseen. Taustalle laaditaan selvitykset tulevaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön nykyisestä sijoittumisesta.  


Lisätietoja 

Pentti Mäkinen, muutosjohtaja, p. 050 500 2584


18 joulu

Tiedote: Maatalous/Maatalous –valmistelutyöryhmä toivoo yhteistyön paikkoja konsernirakenteeseen

Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä piti vuoden viimeisen kokouksensa 18.12.2018 Mikkelissä. Uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelussa työryhmä toivoi huomioitavan, että organisaatioon luodaan tarpeeksi yhteistyön mahdollistavia paikkoja. Syksyn aikana valmistuneet maatalouteen liittyvät selvitykset sekä maatalouslomituksen päätöksentekojärjestelmän ja lakiluonnoksen valmistelu herättivät aktiivisen keskustelun. Lue lisää

13 joulu

Maakuntauudistuksen laajennettu johtoryhmä käsitteli taloutta ja liikelaitosvalmistelua

Laajennettu johtoryhmä kokoontui Pieksämäellä 13.12.2018. Johtoryhmä kävi läpi muun muassa valmisteilla olevaa koetalousarviota. Uuden maakunnan rahoituksen tasossa on edelleen monia epävarmuustekijöitä. Etelä-Savo ei kuitenkaan ole tilanteessa yksin, sillä useilla maakunnilla on vastaava tilanne. Laajennettu johtoryhmä käsitteli myös liikelaitoksen valmistelua, jossa asiakas on nostettu kaiken palvelutoiminnan keskiöön. Lue lisää

31 loka

Tiedote: Taloustyöryhmä 30.10.2018

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Juvalla torstaina 30.10. keskustelemaan valmisteilla olevan maakunnan konsernirakenteeseen liittyvästä talouspalvelujen kokonaisuudesta. Lue lisää

4 loka

TIEDOTE 4.10.2018 laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui Mikkelissä 4.10.2018 syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maakunnan liikelaitosvalmistelun organisointia ja osallisuustyön aloittamista osana uuden maakunnan rakentamista. Lue lisää

21 syys

Tiedote: Taloustyöryhmä 20.09.2018

Etelä-Savon maakuntauudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 20.09. syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. talous- henkilöstö- ja ICT:n palvelukeskuksen perustamisen valmistelutilannetta ja maakunnan kustannuslaskennan analytiikan kehittämistä. Lue lisää

12 syys

Tiedote: Maatalous/ Maatalouslomituksen järjestämisluonnos esiteltiin

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui Juvan Kannashovissa syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 11.9.2018. Ryhmä kuuli maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta, keskusteli maatalouslomituksesta ja kävi läpi maatalousvalmisteluryhmän linjaukset uuden maakunnan strategiavalmisteluun ja talousarvioon. Lue lisää

17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää