Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta. Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018.

Kokouksen aluksi keskusteltiin valmisteluaikatauluista. Kokouksen puheenjohtaja, muutosjohtaja Pentti Mäkinen totesi, että valtakunnallisesti keskeistä on se, että hallitus esittää tänään 8.3. eduskunnalle uusien maakuntien perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista 1.1.2020 alkaen. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen lait kesäkuussa 2018. 

Etelä-Savon valmistelutilanne - väliaikaishallinnon käytännön järjestelyt

Maakuntauudistus siirtyy lakien hyväksynnän jälkeen seuraavaan vaiheeseen, eli ns. väliaikaishallintoon (VATE). Etelä-Savossa VATEn kokonpano on päätetty neuvotteluissa huhtikuussa 2017, ja tällä hetkellä toimielin toimii laajennetun johtoryhmän nimellä. 

Esivalmistelun rahoituksella on voitu palkata valmisteluhenkilöstöä. Tällä hetkellä avoinna on myös kahden ICT-asiantuntijan sekä viestintäasiantuntijan sekä lakimiehen tehtävät. Lisärekrytointeja avautuu lisää lähiviikkoina liittyen ainakin sopimuskannan selvittämiseen, hankintoihin ja asiakasohjaukseen. 

Väliaikaishallinnon aloitettua myöntää valtio sille 100 % rahoituksen. Tähän saakka Etelä-Savossa valmisteluhenkilöstö on pysynyt työsuhteissa omaan taustaorganisaatioonsa ja organisaatiot ovat laskuttaneet maakuntaliittoa, jolle valtion erillisrahoitus on myönnetty. 

Talousvalmistelun tilannekatsaus

Talousvalmistelu on maakuntauudistuksen valmistelun keskeisimpiä asioita. Tällä hetkellä taloudessa on paljon erilaista valmistelua käynnissä. 

-    Etelä-Savossa kerätään parhaillaan yhteensä 19 organisaatiolta tilinpäätöstietoja 2017 ja talousarvion 2018 tietoja. Tavoitteena on saada mahdollisimman oikea kuva uuden maakunnan talouden lähtökohdista, maakuntauudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä kertoi.
 
Maakunnan toiminnan ja talouden simuloinnit on aloitettu ministeriöiden johdolla. Etelä-Savon osalta simuloinnit on aloitettu tammikuussa ja ne kestävät maaliskuun loppupuolelle. Uuden maakunnan talousarviota simuloidaan syksyllä 2018, ja simuloinnin tuloksena laaditaan uudelle maakunnalle talousarvio vuodelle 2019. 

Keskusteltiin myös siitä, että valtiovarainministeriön 28.2.2018 julkaistut rahoituslaskelmat ovat Etelä-Savon osalta 567,4 miljoonaa euroa vuodessa. Luku on nykytilanteeseen verrattuna 3,1 miljoonaa euroa vähemmän. Sote-palveluihin olisi tulossa 4,6 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin nykytilanteessa, muihin palveluihin vähemmän rahaa noin 8 miljoonaa. Luvut ovat alustavia. Uudet VM:n laskelmat tulevat huhtikuussa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön valmistelun tilanne
 
Kuten aiemmin tällä viikolla on tiedotteella kerrottu, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli. Kumppanuus perustuisi yhteiseen omistukseen ja kehittämistyöhön.

Selvitystyö on kesään mennessä tehty, tämän jälkeen tehdään päätökset yhtiöön mukaan lähtemisestä. 
 
Valinnanvapauspilotin valmistelu
 
Keskusteltiin valinnanvapauspilottitilanteesta. Etelä-Savosta lähtee hakemus 15.3. Hakemuksen sisältöä muokataan viimeiseen asti. Valinnanvapauspilotit toteutetaan 1.7.2018 alkaen. Valtion talousarviossa pilotteihin on varattu rahaa 100 miljoonaa euroa. Arviolta 5-6 maakuntaa pääsee toteuttamaan pilotteja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana. Pilotoinnissa mukana olevat elementit ovat sote-keskukset ja suunhoidon yksiköt, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti. 

Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. 
 
Maakuntastrategian valmistelu
 
Maakuntastrategian valmistelu aloitettiin loppuvuona 2017. Strategian keskiössä on eteläsavolainen ihminen ja hänen tarpeensa, joihin maakunnan on pystyttävä vastaamaan. Maakunnan kärkinä, ihmisen ympärillä, jatkavat myös tässä strategiassa metsä, vesi ja ruoka. Ihmiseen taas liittyy kiinteästi hyvinvointi.

-    Parhaillaan on käynnissä kysely uuden maakunnan henkilöstölle strategian teemoista ja maakuntakonsernin arvopohjasta. Kyselyn aukioloa tullaan vielä pidentämään, jotta kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan, kertoi strategian valmistelusta vastaava hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula maakuntaliitosta.

Laajennetulle johtoryhmälle ja valmisteluryhmien puheenjohtajille on niin ikään kysely yllä esitettyjen teemojen kokonaisuuksista. Kyselyiden anti toimitetaan laajennetulle johtoryhmälle myöhemmin. 

Laajennettu johtoryhmä kävi keskustelua uuden maakunnan hallinnon sijoittumisesta

Kokouksessa keskusteltiin maakuntakonsernin, kuten tulevien maakuntaviraston ja liikelaitoksen hallinnon sijoittumisesta.  Laajettu johtoryhmä evästi jatkovalmistelua. Päätettiin, että selvitetään mihin sijoitetaan maakuntakonsernin hallinnon toimipisteet. Esitykset valmistellaan toukokuun kokoukseen. Taustalle laaditaan selvitykset tulevaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön nykyisestä sijoittumisesta.  


Lisätietoja 

Pentti Mäkinen, muutosjohtaja, p. 050 500 2584


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää