Työtä hyvinvoinnin parhaaksi Etelä-Savossa

Maakunta seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

Etelä-Savon alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on laatinut ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2018-2020. Hyvinvointikertomuksessa arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia maakunnan väestön hyvinvointiin ja terveyteen perustuen alueen kuntien hyvinvointikertomuksiin.

Hyvinvointikertomus sisältää myös vertailun viiteen maakuntaan: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa. Tulevaisuudessa arvioinnissa huomioidaan myös vaikutukset eri väestöryhmiin mukaan lukien vaikutukset miesten ja naisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Kuvassa eteläsavolainen maisema.