Etelä-Savon OSSI - omais- ja perhehoidon I&O-kärkihanke

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI-hankkeessa (2016-2018) kehitettiin ja juurrutettiin omais- ja perhehoitoa. Hanke oli yksi Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen kokeiluista. Se oli kolmen maakunnan yhteinen hanke, jota hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Hanketta toteutettiin Etelä-Savon lisäksi Etelä-Karjalassa ja Kainuussa.

Tavoitteena oli yhdenvertaiset, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hilitsevät omais- ja perhehoidon palvelut. Juurruttamistyön vahvistamiseksi hankkeessa laadittiin suositukset omais- ja perhehoidon strategisen toimeenpanon ohjelma tuleville vuosille, se linjaa omais- ja perhehoidon tuen toteutusta. Maakunnalliset omais- ja perhehoidon sääntökirjat taas ohjaavat ja yhdenmukaistavat omais- ja perhehoidon käytäntöjä arjen toiminnassa.

Kärkihankkeen alueellisia avainhenkilöitä olivat maakuntakohtaiset muutosagentit, jotka kannustivat ja johtivat kärkihankkeen mukaista muutostyötä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Sosteri ky:ssä, Essote ky:ssä, Pieksämäellä, Rantasalmella ja Sulkavalla tuettiin nopeati ikääntyvällä alueella välttämättömiä muutoksen eri vaiheita.           

Ikääntyminen on alueen voimavara, koska ikääntyvillä on paljon kokemustietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ikäihmisiä ja heidän läheisiään osallistettiin kehittämistyöhön muun muassa maakunnallisen asiakasraadin avulla, mutta myös avoimissa tilaisuuksissa kohtaamalla ja keskustelemalla. Maakunnallisessa asiakasraadissa oli mukana kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajia ja muita vapaaehtoisia jäseninä aikaisemmin toimineesta asiakasraadista.
 

Kuvassa henkilöitä, jotka esittelevät omais- ja perhehoidon toimintamallien postereita STM:n seminaarissa toukokuussa 2018.

Kuvassa Jaana Koinsaari, Irene Rämö, Sarianna Maaranen ja Irma Ahokas-Kukkonen esittelevät omais- ja perhehoidon toimintamallien postereita STM:n seminaarissa 23.-24.5.2018.
 

OSSI-hankkeesta on ilmestynyt STM:n julkaisusarjassa käsikirja, jossa kuvataan keskeisimmät hankkeen tulokset. Käsikirjassa kuvataan onnistuneen omais- ja perhehoidon tukemisen periaatteita ja käytäntöjä sekä sektorirajat ylittävän palveluohjausverkoston perustamisen lähtökohtia.

Käsikirjassa kuvataan myös digitaalisten turvateknologia- ja etäyhteyspalvelujen mahdollisuuksia sekä tuodaan esille erilaisia digitaalisia ratkaisuja omais- ja perhehoidossa. Kustannuksia tarkastellaan sekä omais- että perhehoidon eri näkökulmista. Lisäksi siinä kuvataan, miten asiakkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan vahvistaa kehittäjäkumppani-toimintamallin mukaan. Ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi hankkeessa pilotoidut ja pysyväksi toiminnaksi jääneet omais- ja perhehoidon koulutuskokonaisuudet olivat yksi osa kehittämistyön kokonaisuudesta.

Sektorirajat ylittävä palveluohjausverkosto toteutui Mikkeliin perustamalla monitoimijakeskus Omatori. Omatorilta asiakas saa ohjausta, neuvontaa ja palveluja kätevästi yhdestä paikasta. Keskuksen palvelut koskevat omais- ja perhehoidon asiakkaiden lisäksi myös laajemmin vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaita sekä muita kuntalaisia.


Lisätietoja

Sarianna Maaranen
Omais- ja perhehoidon koordinaattori
etunimi.sukunimi@essote.fi
p. 040 359 7210

Virva Hartonen
eProsessikoordinaattori
etunimi.sukunimi@essote.fi
puh. 044 351 2700

Eveliina Rautio
Asiakkuuskoordinaattori
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 040 359 7060

Irma Ahokas-Kukkonen
muutosagentti, TtM, sh
I&O-kärkihanke
(31.12.2018 asti)

Jaana Koinsaari
Hankepäällikkö
(31.12.2018 asti)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
http://www.essote.fi