Konsernirakenteen valmistelu

Konsernirakenteen avulla hahmotetaan vuonna 2021 aloittavan maakunnan organisaation toimintaa. Sen avulla pohditaan järjestäjän ja tuottajan roolien eroa uudessa maakunnassa sekä virastojen, liikelaitosten, maakunnan yhtiöiden ja luottamushenkilöelinten rooleja. Konsernirakenne ei kuitenkaan ole uuden maakunnan organisaatiokaavio.

Konsernirakenteen valmistelu alkoi Etelä-Savossa vuoden 2018 alussa valmistelutyöryhmissä, laajennetussa johtoryhmässä ja poliittisessa ohjausryhmässä, ja työ jatkuu edelleen. Syksyllä 2019 aloittava uusi maakuntavaltuusto jatkaa työskentelyä nyt tehtävän valmistelun pohjalta.