LAPE-Etelä-Savo

Yhdessä hyvinvointia perheille!

Etelä-Savon Lape -muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi -yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat:
1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppaneita ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote.

Lisätietoja hankkeesta:

https://lapeetelasavo.com