Maakuntavaltuusto

Valtuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta.

Se päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajat valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto toisin päätä.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet (myös liikelaitosten johtokunnat) sekä valitsee maakuntajohtajan.

Maakuntahallituksen tehtävänä on johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja toimii maakuntahallituksen alaisena.

Etelä-Savon maakunta vuonna 2021