Miksi, miten ja kenelle?

Millaisia tehtäväkokonaisuuksia uudelle maakunnalle siirtyy? Mikä niiden tärkein tavoite on, ja mitkä ovat ne keinot ja tärkeimmät toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään?

Maakuntien palvelukokonaisuuksien kuvaukset kertovat maakuntien palveluiden sisällöstä selkeällä ja yhtenäisellä tavalla. Asiakkaiden näkökulmasta palvelutarpeet eivät pysähdy maakuntien rajoille, joten palvelukuvauksissa on kuvattu palvelujen liittymä- ja rajapintoja maakunnan omien ja muiden organisaatioiden palvelujen kanssa.

Lisäksi kuvauksista löytyy ehdotuksia siitä, kuinka maakunnan sisäinen yhteistyö näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi tuottamiseksi kannattaisi järjestää.

Tutustu palvelukuvauksiin: 

Palvelukuvaukset on työstänyt maakuntavalmistelun Tiekartan palvelut -työryhmä yhteistyössä ministeriöiden ja alueellisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä maakunnan muista palveluista alueuudistus.fi-sivuilla: