Pelastustoimi-valmistelutyöryhmä

Pelastustoimen valmistelutyöryhmä valmistelee pelastustoimen järjestämistä maakuntauudistuksessa. Pelastustoimen maakuntauudistuksen rinnalla tehdään valtakunnallista sisältöuudistusta, jonka tarkoituksena on kehittää ja parantaa pelastustoimen palvelukykyä sekä kustannustehokkuutta.

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuukysymys on vielä ratkaisematta, mutta uudistusta valmistellaan maakunnallisesti. Pelastustoimi ja ensihoito ovat joka tapauksessa läsnä kaikissa maakunnissa, vaikka palvelutuotannon järjestämisvastuu olisikin vain viidellä maakunnalla.

Maakunnallisessa valmistelutyöryhmässä on edustajat Etelä-Savon pelastuslaitokselta, sairaanhoitopiireistä, ammattiliitoista, aluehallintovirastosta sekä kunta-alalta.

Seppo Lokka

Pelastustoimi-valmistelutyöryhmän puheenjohtaja on Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos


Pelastustoimi-valmisteluryhmän kokoukset ja tilaisuudet


Jäsenet ja varajäsenet

Lokka Seppo, Etelä-Savon pelastuslaitos, puheenjohtaja

Liukkonen Heidi, sihteeri ja viestintävastaava

Jäsen

Varajäsen

Halmeslahti Tuomo, Etelä-Savon pelastuslaitos

Horelli Kai, Aluehallintovirasto

Kaasinen Jukka, Enonkosken kunta

Kalin Jari, Etelä-Savon pelastuslaitos

Korhonen Mikko, Mikkelin seutu

Liikanen Ari, Mikkelin seutu

Kuusela Janne, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Nuopponen Simo, Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Pasonen Timo, Pieksämäen seutu

Mähönen Tapani, Pieksämäen seutu

Rantanen Jari, KoHo/Tehy

Merivirta Timo, Kunta-alan unioni/JHL

Tikkanen Kari, Savonlinnan seutu

Kokkonen Auvo, Savonlinnan seutu

Muut osallistujat

Jääskeläinen Kari, Etelä-Savon sopimuspalokunnat

Olkkonen Vesa, SPAL ry

Pullinen Kari-Jussi, Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Seppälä Santeri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri