1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Etelä-Savon maakuntaliitto

Käyntiosoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Postiosoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Puhelin: 015 321 130

Faksi: 015 321 1359

Sähköposti: kirjaamo@esavo.fi

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: tietojärjestelmäpäällikkö Tuomo Laakso

Osoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Puhelin: 044 2841 042

Sähköposti: tuomo.laakso@esavo.fi

3.Rekisterin nimi

Maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirje.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirjeen postittaminen sähköpostitse.

Uutiskirjeen saa ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa maakuntauudistuksen verkkosivujen kautta tai soittamalla uutiskirjeen ylläpitäjälle.

5.Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat pakolliset tiedot: Henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Muita tietoja ei kysytä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan itse ilmoittamat tiedot. Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kun henkilö haluaa ko. tiedot lisättävän maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirjeen jakeluun.

7.Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattu. Rekisteristä ei ole manuaalisia aineistoja.

9.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.