Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat uudistuksen sisällöltään laajin kokonaisuus. Niiden parissa työskentelee myös suurin osa uudistuksessa mukana olevasta henkilöstöstä. Valmistelu on jakautunut vuoden 2018 alusta neljään osaan, joiden työtä tukee sote-koordinaattori. Vuoden 2018 tärkeimmät valmisteltavat asiakokonaisuudet ovat tulevan maakunnan strategia, palvelustrategia ja järjestämissuunnitelma.

Vuoden 2018 aikana työstetään myös maakunnan palvelulupausta. Palvelulupaus tarkoittaa maakunnan asukkailleen osoittamaa tahdonilmaisua siitä, miten maakunta toteuttaa sote-palvelut huomioiden alueelliset olosuhteet ja valtakunnalliset velvoitteet. Etelä-Savossa palvelulupaus tehdään maakuntastrategian pohjalta.  

Maakunta- ja sote-uudistuksen järjestäjän eli tulevan Etelä-Savon maakunnan sote-palvelujen viranomaispuolta on alkanut valmistella Essoten johtaja Risto Kortelainen. Sosterin johtaja ja johtajaylilääkäri Panu Peitsaro puolestaan työstää maakunnan liikelaitosta eli sitä käytännön toimintaa, jolla Etelä-Savon maakunnan sote-palvelut viedään viimeistään 2020 alusta yhteen. Palvelujen valinnanvapauden järjestämistä suunnittelee Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Tuija Haatainen. Valmistelun läpileikkaavana toimintana kulkee kehittämistyö, joissa keskeisiä hahmoja ovat muutosagentit, käynnissä olevat kehityshankkeet ja kehittämisen asiantuntijat eri organisaatioissa.

Risto Kortelainen
Risto Kortelainen

Panu Peitsaro
Panu Peitsaro

Tuija Haatainen
Tuija Haatainen

Niina Kaukonen
Niina Kaukonen

Valmistelun sovittaa yhteen sote-koordinaattori, joka toimii myös yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Etelä-Savon sote-koordinaattorina toimii Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen. Sote-koordinaattori osallistuu myös maakunnan strategiatyöhön ja sen jalkauttamiseen sekä osallistamiseen (kuntalaiset, henkilöstö, verkostoyhteistyötahot).

Sote-valmistelua tekevät seuraavat alatyöryhmät: sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut (alatyöryhminä vastaanottopalvelut ja kuntoutus, sairaalapalvelut), vanhuspalvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi yhdyspintoja on muihin maakunnan valmistelutyöryhmiin kuten tietohallinto, henkilöstö, taloustyöryhmä tai tilahallinto.

Valmistelun painopiste on siirtynyt alatyöryhmiin sekä järjestäjän ja liikelaitoksen suunnitteluun. 

Pentti Mäkinen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelutyöryhmän puheenjohtaja on maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


Valmistelutyöryhmän kokoukset ja tilaisuudet


Jäsenet ja varajäsenet

Mäkinen Pentti, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja

Vauhkonen Jouni, viestintävastaava

Jäsen

Varajäsen

Gröhn Marja-Leena, JUKO/Suomen Hammaslääkäriliitto

Mäkitalo Ari, JUKO/Talentia

Haatainen Tuija, Pieksämäen kaupunki

Hänninen Elisa, Pieksämäen seutu

Ikola-Norrbacka Rinna, Sulkavan kunta

Hämäläinen Sanna, Sulkavan kunta

Jokinen Ilkka, Vaalijala

Järvenpää Kristiina, Rantasalmen kunta

Kaukonen Niina, Essote

Kortelainen Risto, Essote

Linnamurto Saku, Savonlinnan seutu

Kuuramaa Anja, Savonlinnan seutu

Peitsaro Panu, Sosteri

Pesonen Saara, Sosteri

Martikainen Pekka, Sosteri

Pärnanen Marja-Liisa, Kunta-alan unioni/Jytyliitto

Orava Maarit, Kunta-alan unioni/JHL

Syrjälä Satu, Aluehallintovirasto

Hyvärinen Marja, Aluehallintovirasto

Talo Timo, Mikkelin seutu

Vornanen Tuula, Mikkelin seutu

Uusi-Simola Anna, KoHo/Tehy

Paakkunainen Leena, KoHo/SuPer