Mikä on SOSTE?

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyötahoja.

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, jonka tavoitteena on paremmin voivat ihmiset. Yhteistyössä jäsentemme ja eri toimijoiden kanssa rakennamme sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Vain sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta on avain kestävään menestykseen sekä valtakunnanrajojen sisä- että ulkopuolella. Tätä on hyvinvointitalous.

Tutustu SOSTEn toimintaan tästä