Etelä-Savon nuoret vaikuttajat

Etelä-Savon nuorten maakunnallinen vaikuttajatoiminta käynnistettiin keväällä 2017 osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savon kehittämistyötä. Tuolloin Etelä-Savo lähti mukaan pilottimaakunnaksi Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeeseen (Nuorten ääni -hanke), jota hallinnoi Nuorten Keski-Suomi ry.

Nuorten vaikuttajatoiminta on käynnistetty Nuorten ääni -hankkeen tuella, LAPE:n toimesta, ja yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja Pieksämäen kaupungin kanssa. Vuoden 2018 lopussa toiminta siirtyi LAPE-hankkeesta maakuntaan. Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hanketta hallinnoi Pieksämäen kaupunki, rahoittaa Itä-Suomen aluehallintovirasto ja omarahoitusosuudessa mukana ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä Etelä-Savon maakuntaliitto.

Tavoitteet

1. Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -konseptin juurruttaminen maakuntaan ja sen toimintakulttuuriin, sekä kuntien osallisuustoiminnan näkyväksi tekeminen osana maakuntaa.

2. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan ja verkoston laajentaminen oppilaitoksiin sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten keskuuteen. Verkoston linkittäminen vahvemmin osaksi maakunta- ja sote uudistusta sekä maakunnan kehittämistyötä ja päätöksentekoa.

3. Maakuntalaissa mainitun maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan/nuorten vaikuttajaryhmän nimeäminen, käynnistäminen ja toimintasäännön rakentaminen osaksi maakunnallista rakennetta.

4. Nuorten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen avoimesti ja kattavasti erilaisille nuorille. Eteläsavolaisten nuorten osallisuuden vahvistaminen ja nuorten äänen esille tuominen nuorten ympärillä toimivalle verkostolle ja päättäjille.

5. Tiedotetaan monialaista ammattilaisten sekä päättäjien verkostoa, jotka suunnittelevat ja tuottavat lasten ja nuorten palveluja, käyttämään luotuja osallisuuden rakenteita päätöksenteossa.

Lisätietoja:

osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, terhi.venalainen@esavo.fi, puh. 040 655 9793

Logot: Aluehallintovirasto, Nuorten ääni esiin, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki ja Savonlinnan kaupunki.