Varautuminen

Varautuminen Etelä-Savossa

Sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa palveluiden kehittämisen entistä paremmiksi. Onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen ovat olleet vahvasti mukana sekä valtakunnan että maakuntatason suunnittelussa. Viimeaikaiset onnettomuudet ja muut turvallisuutta uhkaavat tilanteet ulkomailla ja kotimaassa ovat osoittaneet sen, että yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa palveluiden mahdollisimman häiriötön toiminta kaikissa turvallisuustilanteissa. Perustettavien maakuntien on pystyttävä organisoimaan omat toimintansa siten, että ne muodostavat alueen kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa mahdollisimman tiiviin turvaverkon.

Perusperiaatteena pitää olla se, että maakunnan eri toimialat huolehtivat kukin omasta varautumisestaan, jonka jälkeen tarpeet ja suunnitelmat voidaan yhteen sovittaa maakuntakonsernissa.  Alueen yhteinen yhteisen varautumisen merkitys korostuu entisestään, koska esimerkiksi yksityisen palvelutuotannon rooli ja merkitys tulee lisääntymään. Tulevan maakuntauudistuksen myötä entistä isompi osa kriittisistä palveluista on eri toimijoiden vastuulla ja siten maakunnan on rakennettava toimiva verkosto ja työkalut alueellisen varautumisen tarpeisiin.

Etelä-Savossa on jo pitkään toiminut valmiusjohtoryhmän nimellä toimiva poikkihallinnollinen yhteystyöfoorumi, jonka tehtävänä on varmistaa viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen mahdollisimman hyvä ja saumaton yhteistyö kaikissa tilanteissa. 

Kuntien, maakunnan ja valtion varautuminen erilaisiin tilanteisiin on parasta mahdollista tuottavuuden nostoa julkisella sektorilla, koska hyvällä suunnittelulla ja yhteistyön organisoinnilla pystytään kohtuullisen pienellä panostuksella varmistamaan yhteiskunnan mahdollisimman hyvä häiriönsietokyky. Tulevat maakunnat muodostavat hyvän ja toimivan järjestelmän, joka varmistaa osaltaan kansakunnan kokonaisturvallisuutta.

Seppo Lokka
pelastusjohtaja

Lisätietoa varautumisesta
 

Kodin turvaopas

Kodin turvaopas -sivustolta löydät kootusti ohjeita arjen ja asumisen turvallisuuden parantamiseen ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Sivua ylläpitää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

Pärjäisitkö häiriötilanteessa omin avuin 72 tunnin ajan? 72 tuntia -sivusto havainnollistaa omatoimisen varautumisen merkitystä. Sivuilla on myös lisätietoa 72 tuntia -koulutuksista. Sivua ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Huoltovarmuuskeskus yhteistyökumppaneineen.

Kyläturvallisuus.fi-sivusto on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille kylien turvallisuudesta kiinnostuneille. Sivustoa tuotetaan verkostoyhteistyönä wikimedialla. Sivustolla on runsaasti linkkejä turvallisuusaineistoihin sekä ladattava Kyläturvallisuusopas.

Järjestöt varautumisen tukena 6.2.2019 klo 18

TUMA-rakennus, Sammonkatu 12, Mikkeli

Järjestöillä on merkittävä rooli viranomaisten apuna häiriötilanteiden aikana. Nyt haluamme kehittää yhteistoimintaa!

Tervetuloa keskustelemaan, miten jatkossa voimme toimia yhteistyössä ja luoda osaltamme turvallisempaa Etelä-Savoa.

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumiset 31.1.2019 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Lisätietoja:

Valmiussuunnittelija
Jonna Holopainen
puh. 040 359 8453
jonna.holopainen@essote.fi