Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE koostuu Etelä-Savon uuden maakunnan muodostavien organisaatioiden viranhaltijoista. VATE johtaa uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelua siihen asti, kun vaaleilla valittava uusi maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa.

VATEn työtä tukee poliittinen ohjausryhmä sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua tekevät työryhmät.

- kuuluuko VATEen muita edustajia, esim. juuri ohjausryhmästä? henkilöstöjärjestöjen edustus?

- mitä muuta lisätietoa VATEsta tarvitaan tänne?

VATEn jäsenet (suluissa varajäsenet)

Puheenjohtaja

aösdlfkja  adökf a aöfk asödfk

(aöfjkaalskdfjaöslf afja kja  öadlkj )

Jäsenet

aödfkljasöflj

aöfk

aödfkjaödf